„Založením gymnázia jsme chtěli navázat na naše dvojjazyčné vzdělávání v mateřské a základní škole. Našim cílem je poskytnout studentům možnost hlubšího studia jazyků a kvalitně je připravit nejen na vysokoškolská studia, ale také na mezinárodní výzvy. Uvědomujeme si důležitost jazykového vzdělávání v dnešní globalizované společnosti. Těší mě, že se nám realizace tohoto projektu podařila, a jsem přesvědčen o tom, že tato škola bude představovat významný krok vpřed ve vzdělávání v našem regionu,“ uvedl zakladatel školy Ivo Valenta.

Škola nabídne výuku cizích jazyků kvalifikovanými rodilými mluvčími. Vzdělávací program gymnázia je navržen tak, aby studenti získali nejen jazykové znalosti, ale také komunikační dovednosti a myšlení v daném jazyce i mezikulturní povědomí.

Třída o dvaceti žácích

"Jsme rádi, že absolventům devátých ročníků základních škol můžeme poskytnout ještě větší možnost volby. Dosud měli na výběr z perspektivních maturitních oborů Informační technologie a Ekonomika a podnikání, k nimž nyní přibude atraktivní varianta studia gymnázia s jazykovým zaměřením. I v tomto případě samozřejmě klademe maximální důraz na individuální přístup ke studentům, a proto bude ve třídě pouze 20 žáků. Samozřejmostí je také moderní prostředí, technické vybavení školy a kvalifikovaní pedagogové,“ uvedla Kateřina Blaha Hlavňovská, ředitelka školy.

Zájemci o studium na soukromém gymnáziu s jazykovým zaměřením mohou využít také Dnů otevřených dveří. První z nich se koná 12. ledna od 10 do 17 hodin.