Na jejích stranách najdete podrobný program hradišťských slavností, přehlednou mapu i tipy, kde se zastavit.

Vybráno z obsahu

Str. 3 - Slovo starosty Květoslava Tichavského
Str. 6 - Rozhovor s ředitelem Klubu kultury v Uherském Hradišti Antonínem Machem
Str. 7 - Hradišťský jarmark a Dýňobraní
Str. 8 - Slavností krojovaný průvod (čas a místo konání)
Str. 9 - Muzikantské lodě
Str. 10 - Rozhovor se starostou Uherského Hradiště Květoslavem Tichavským
Str. 11 až 14 - Stanoviště jednotlivých mikroregionů Slovácka
Str. 15 - Program 11. ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek
Str. 16 a 17 - Mapy jednotlivých akcí
Str. 18 - Program 11. ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek
Str. 20 -  Rozhovor s Ivo Valentou
Str. 21 - Dobré ráno s dechovkami
Str. 22 - Košt vín v Redutě
Str. 23 - Koncerty v kostelích
Str. 24 - Slavnosti pro děti + dětská výtvarná dílnička
Str. 25 - Rozhovor s místostarostou Uherského Hradiště Stanislavem Blahou
Str. 27 až 30 - Inzerce