V pátek 29. srpna dolaďovali vše nutné pro přivítání prvňáčků, kteří v pondělí premiérově zasednou do školních lavic. Na lavicích musí být připraveny sešity, tužky a barvy, pedagogové však také nesmí zapomenout na patřičné vyzdobení tabule.