„Světlana byla významnou protikomunistickou organizací nejen svým velkým rozsahem, ale zejména snahou o systematickou činnost proti nastupující totalitě. Její členové – za války odbojáři proti nacismu a partyzáni – byli povětšinou komunisty, už v roce 1948 se ale vymezili vůči poměrům v novém režimu. Chtěli mít možnost rozhodovat o svých zájmech a ovlivňovat politické dění, se kterým nesouhlasili,“ vysvětluje Zdeněk Homola, vedoucí autorského týmu výstavy a historik z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Bezprostředně po konci války partyzáni vystupovali jako hrdinové, kvůli protirežimní činnosti se však v následujících letech jejich veřejný obraz úplně otočil.

„Během rozsáhlých soudních procesů na přelomu 40. a 50. let se o nich veřejnost dozvídala jako o nebezpečných teroristech spřáhnutých s nepřátelským Západem. V 60. letech se začalo mluvit o zločinech stalinismu a změnil se i pohled na členy Světlany, kteří začali být nahlíženi jako oběti,“ upozorňuje na proměny veřejného obrazu odbojářů Jaroslav Pinkas, spoluautor výstavy z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Výstava měla premiéru v září 2017 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na přelomu let 2018 a 2019 následovala repríza v Národním památníku na Vítkově v Praze.

„Dlouho jsme stáli o to, aby výstava Světlana byla uvedena i v Uherském Hradišti, protože sem patří z mnoha důvodů. Jednak z tohoto regionu odbojová skupina Světlana pochází, a pak je spojena se zdejší věznicí, která se stala jedním z nejvýznamnějších míst paměti komunistické diktatury u nás. Není, ještě vedle rudé věže na Jáchymovsku, jiné místo v této zemi, které může evropsky oslovit veřejnost a ukázat, co byla komunistická diktatura. Proto jsem rád, že se to podařilo spojit a vnímáme to jako podporu záměru, aby ve věznici vznikl památník,“ řekl při zahájení výstavy náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ondřej Matějka.

Virtuální prohlídku hradišťské věznice má umožnit projekt Za zdí.
Virtuální prohlídku hradišťské věznice má umožnit projekt Za zdí

Zemřeli jsme, aby národ mohl žít. To je nápis na pomníku obětí komunismu na uherskohradišťském Palackého náměstí.

„Jeho znění a odkaz bychom si měli všichni dobře zapamatovat. Stejně tak jako na pomníku najdeme pět jmen členů protikomunistického odboje, kteří byli nejen spjati se skupinou Světlana, ale kteří za svou činnost v Uherském Hradišti zaplatili životem na popravišti nebo smrtí po krutém týrání,“ doplnil uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.

Ve foyer kina Hvězda na náměstí Míru v Uherském Hradišti bude výstava k vidění do 9. února 2022.