„Fungování nemocnice je nesmírně důležité nejen pro místní obyvatele, ale pro lidi z celého regionu. Proto si myslím, že na provoz nemocnice a zkvalitňování péče by se měl brát mimořádný důraz,“ poznamenal Pavel Jelínek z Uherského Hradiště.

Centralizace nemocničního objektu se bude konat ve dvou etapách. První z nich se rozběhne v nejbližších měsících a skončí v roce 2011. „Poté přistoupíme ke druhé etapě, přičemž datum jejího ukončení není prozatím stanovený. Celkové náklady předběžně odhadujeme na šest set milionů korun,“ upřesnil mluvčí Uherskohradišťské nemocnice a.s. Jan Hrdý.

Veřejné fórum se konalo v únoru letošního roku. Jeho účastníci z řad představitelů města i jeho obyvatel definovali náměty v jednotlivých oblastech rozvoje Slovácké metropole. Jednotlivé náměty pak iniciátoři akce ověřili dotazníkovým šetřením. To se uskutečnilo v dubnu a květnu. „Bylo zaměřené na sledování indikátorů udržitelného rozvoje,“ vysvětlila v písemné zprávě Miroslava Hrabalíková z hradišťského městského úřadu.

Průzkum se, mimo jiné, týkal zjištění spokojenosti občanů s místním společenstvím a mobility a místní přepravy cestujících. Pracovníci města rovněž ověřili náměty z veřejného fóra neboli takzvaných 10 problémů města. Dotazníky distribuovali širokému okruhu adresátů. Do šetření se zapojilo celkem 576 respondentů.

Účastníci veřejného fóra i respondenti dotazníkového šetření se v některých tématech shodli. „Na čelní místa kladou výstavbu centrálního objektu v nemocnici, vytvoření severního obchvatu města, rozšíření sportovních aktivit, prevenci v oblasti volného času dětí a mládeže a další. Šetřením jsme ověřili devět námětů z deseti. Kvůli změně priorit nebyl ověřený námět Řešení kanalizační sítě a hospodaření s dešťovými vodami,“ informovala Hrabalíková.

Zástupci města nyní ustanoví garanty pro jednotlivé náměty a nechají zpracovat stanoviska k řešení námětů. Ty pak předloží Radě města a následně Zastupitelstvu města.Všechny náměty čeká zapracování do Komunitního plánu zdraví a kvality života, jehož zobrazení bude umožňovat DataPlán Národní sítě zdravých města ČR. Ověřené náměty mají statut „priority“. Komunitní plán bude postupně doplňován náměty z každoročně konaného veřejného fóra.

Priority obyvatel Uh. Hradiště
1. Zlepšení zdravodní péče v Uherskohradišťské nemocnici výstavbou centrálního objektu
2. Řešení vandalismu a majetkové trestné činnosti
3. Severní obchvat města - most přes Moravu
4. Rozšíření možností sportovních aktivit – Aquapark, sportovní hala
5. Napojení ulice Průmyslová na obchvat
6. Rozšiřovat plochy veřejné zeleně v centru
7. Rozvoj materiálního vybavení škol
8. Prevence v oblasti volného času dětí a mládeže
9. Nezastavovat vnitrobloky další zástavbou