Průvod věřících ve Starém Městě vyrazí v sobotu čtvrt hodiny po 14. od primiciantova rodného domu na Velehradské ulici k náměstí Velké Moravy, kde se od 15. hodiny primiční mše svatá uskuteční.

Michal Staufčík ve Starém Městě vyrůstal, chodil na základní školu a absolvoval také gymnázium. V rodném městě byl pokřtěn, přistoupil ke sv. přijímání a byl i biřmován. Kněžská studia zahájil v Olomouci a tři závěrečné roky studoval v Římě. Jáhenské svěcení přijal na svátek sv. Benedikta, 11. července 2020, a poté byl poslán na roční jáhenskou službu do farnosti Valašské Klobouky. Na kněze jej vysvětili 26. června v katedrále sv. Václava v Olomouci.