Mezi několika tisícovkami přítomných nechyběli ani starosta Kamil Psotka, jeho předchůdce a současný senátor Josef Bazala či duchovní správce staroměstské farnosti P. Miroslav Suchomel.

„Všechny vás srdečně vítám ve Starém Městě, velkomoravském Veligradu. Jsem rád, že jste se nechali shromáždit Hospodinem ke slavení této eucharistie (díkůvzdání), která je mou primiční mší svatou. Tuto největší oběť mše svaté přináším jako opravdu velké díky Pánu za všechno, čím mě obdaroval a za všechny, které mně do života a na cestu povolání poslal,“ vzkázal novokněz přítomným.

VIDEO: Primiční mše na náměstí ve Starém Městě

Zdroj: DENÍK/Pavel Bohun

Michal Staufčík ve Starém Městě vyrůstal, chodil tam do základní školy a absolvoval gymnázium. V rodném městě jej pokřtili, byl u prvního sv. přijímání i u biřmování. Kněžský seminář navštěvoval v Olomouci a tři závěrečné roky studoval v Římě.

Jáhenské svěcení přijal na svátek sv. Benedikta, 11. července 2020, a poté působil na roční jáhenské misi ve farnosti Valašské Klobouky. Na kněze jej vysvětili 26. června v katedrále sv. Václava v Olomouci.

„Mé povolání zrálo postupně a jistě vyrostlo z modliteb, obětí a příkladu mnohých. Velký vliv bezesporu měla naše živá farnost, společenství ministrantů a zvláště společenství mládeže,“ prozradil Staroměstským novinám.