Jejich témata jsou rozličná. Sportovní, taneční, historický, cyklistický, turistický. Jejich cena se pohybuje mezi 800 a 1200 korunami

Příměstské tábory. Jak se oslovená střediska shodují, je o ně takový zájem, že většina už je beznadějně zaplněná. Jediné, co je nyní třeba, je vybrat ten správný a rychle si zamluvit místo. Druhů příměstských táborů je spousta. Například taneční, výtvarný, cyklistický, sportovní, poznávací, ale i mnoho dalších. Jejich cena se pohybuje kolem tisíce korun a zahrnuje jídlo, pití, vstupy a jízdenky.

Třeba malého neposedu by mohl zaujmout příměstský sportovní tábor, který v termínu 19. až 23. července pořádá Alcedo - středisko volného času Vsetín.

Ten je podle vedoucí tábora Kristýny Kantorové letošní novinkou a některá místa jsou stále volná. „Každý den máme dvě hodiny zamluvenou tělocvičnu, kde hrajeme třeba vybíjenou, přehazovanou či ringo. Dvakrát za týden jdeme do bazénu a jednou do centra lanových aktivit,“ nastínila přibližný program. Podotkla, že rodiče přivedou děti v 8 ráno a přijdou si pro ně v 16 hodin. Stáří dětí se prý pohybuje mezi 8 a 13 roky.

Na věku malých táborníků i s harmonogramu se shoduje většina oslovených středisek a Domů dětí a mládeže. Říkají, že starší děti už taková zábava neláká.

Ne vždy je však možné vzít na příměstský tábor všechny, kteří se vejdou do věkové hranice. Například podle vedoucí přírodovědného oddělení Evy Kudelové z Domu dětí a mládeže Astra ve Zlíně záleží na tom, jaké je téma. „Třeba když je cyklistický tábor, tak to, co ujede dvanáctileté dítě, neujede šestileté. Tady to bývá omezené,“ upozornila.

Cyklistický tábor se koná od 12. do 16. července za 1100 Kč. Astra kromě týdenních minivýletů na kole pořádá i sportovní, přírodovědný, hliněný, historický nebo taneční tábor a ty příměstské.

Na objevování zejména přírody se zaměřilo i přírodovědné centrum Trnka při Domu dětí a mládeže v Uherském Hradišti. Zde mohou totiž průzkumníci za osm set korun navštívit ve dvou časech tábor s názvem Dobyvatelé v údolí Avatar, který trvá od 26. do 30. července a od 2. do 6. srpna. S filmem prý nemá nic společného.

„Děti budou rozdělené do čtyř skupinek, takových kmenů, a budou objevovat přírodu, jak se v ní chovat, co všechno se z ní dá vzít. Loni jsem ho pořádala na téma Cesta kolem světa a každý den jsme se soustředili na jeden kontinent. Jaká je tam kultura, co tam dělají a podobně,“ lákala vedoucí tábora Lenka Králová. Stejně jako v jiných střediscích i sem jezdí děti, které jsou přibližně na prvním stupni základní školy.

Platí to i v Uherské Brodě, kde místní Dům dětí a mládeže připravil pro děti také pár příměstských táborů. Na jeden z nich se mohou přihlásit zejména malí milovníci starověkých záhad a historie. Téma je Poznáváme sedm divů světa.

Může se však stát, že ani tato náplň děti nezaujme. Proto není třeba posílat na takový tábor potomka, který má k podobným věcem odpor a raději sedí a maluje. Je-li onou ratolestí dívenka ve věku 10 až 14 let, je vyhráno. Pro ně totiž pořádá Salesiánský klub mládeže ve Zlíně výtvarný tábor za tisíc korun

„Děláme tu různé výtvarné techniky. Každý den jinou,“ uvedla pracovnice výtvarného kroužku Zuzana Tichá.

Různorodá činnost čeká i na děti, které se přihlásí na příměstské tábory se Střediskem volného času Šipka v Kroměříži. Přesný program všech čtyřech turnusů však zatím neznají ani místní pracovníci. Výlety po okolí, na které jezdí tak 47 dětí, se přizpůsobují počasí. „Když je hezky, bereme děti tam, kde si mohou zahrát nějaké hry a zasoutěžit si. Jezdí nás docela dost, potřebujeme totiž zaplnit autobus,“ uzavřel pracovník Šipky Petr Míšek.

Desatero pro zdařilou volbu

1. BEZPEČNOST
Měla by být prioritou. Správný tábor je nahlášen na hygienickou stanici, místní zdravotnické zařízení a na obecním úřadě. Zodpovědní vedoucí o ni dbají při všech táborových činnostech.

2. CENA
Je třeba brát v úvahu druh ubytování dětí a program. Cena je stanovena tak, aby rodiče již neměli žádné další výdaje související s programem či zajištěním tábora. Významnou položkou je také doprava, kterou ale někteří provozovatelé nezajišťují.

3. DŮVĚRYHODNOST
Nejlepší pochopitelně je, když vyberete tábor podle doporučení známých, kteří na něj svoje dítě již v minulosti poslali a byli spokojeni.

4. HYGIENA
Pokud se tábora účastní více než třicet dětí, je jeho provozovatel povinen tábor nahlásit na okresní hygienickou stanici v místě konání tábora.

5. INFORMOVANOST
Vedoucí správného tábora má snahu poskytnout rodičům dostatek informací dlouho před konáním tábora. Před odjezdem by je měl vybavit minimálně informacemi o odjezdu a příjezdu, poštovní adrese tábora, telefonním spojení na hlavního vedoucího a zdravotníka a seznamem doporučeného vybavení.

6. KVALIFIKACE
V současné době není nikde zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí tábora ani jeho další pracovníky absolvovat jakékoli školení. Pokud se jedná o organizaci, kde jsou letní tábory tradicí, je velmi pravděpodobné, že jeho vedoucí jezdili na tábor už jako děti a postupně se stali instruktory.

7. PROGRAM
Program správného tábora by měl být co nejvíc různorodý a měl by dětem dávat dostatek prostoru na seberealizaci. Velkým oříškem je náročnost táborového programu, který by neměl žádné děti vyřazovat pro jejich menší znalosti nebo schopnosti a nesmí ani nikoho protěžovat.

8. ROZVOJ
Měl by rozvíjet osobnost dítěte a přinášet mu kromě zážitků z programu také možnost rozvoje znalostí a zkušeností. Kromě samostatnosti tu získává také potřebnou sebedůvěru, odvahu a chuť vyjadřovat svoje názory a řadu dalších vlastností, které může využít ve škole i v běžném životě.

9. STRAVOVÁNÍ
Na správném táboře je strava zajištěna 5x denně a je zajištěn nepřetržitý pitný režim. Hygienickým předpisům odpovídá také vybavení kuchyně a potraviny jsou správně uskladněny. Jídelníček by měl být dostatečně pestrý.

10. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Na každém správném táboře je přítomen po celou dobu zdravotník, který prošel příslušným školením a má oprávnění vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Dobrý zdravotník se také před nástupem na tábor zajímá o léky, které táborníci pravidelně užívají.

ZDROJ: www.cesketabory.cz

Veronika Vágnerová