„Od 1. července se stane farářem v Ostrožské Nové Vsi P. Jan Žaluda, který tam přichází z Hroznové Lhoty. Současný novoveský farář P. Josef Kuchař se ke stejnému datu stane farářem ve Slušovicích,“ prozradil Deníku mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

Od začátku prázdnin bude správcem katolické farnosti v Bánově Jiří Putala, jenž do té doby působil v Chropyni, Břestu a Kyselovicích. Současný bánovský farář Jiří Kupka se stane ředitelem Teologického konviktu.

No a farářem v Bílovicích i exkurendo administrátorem v Březolupech bude od 1. července P. Jan Liška, jenž jako správce farností končí ve Vracově a ve Vlkoši u Kyjova. P. Pavel Macura se po dvou a půl letech přesouvá ze Slovácka na Valašsko, konkrétně do Valašských Klobouk, kde však bude nejen farářem, ale také děkanem valašskoklobouckého děkanátu.

„Ze svého působení tady na Slovácku budu určitě vzpomínat na živou víru a srdečnost, otevřenost i pohostinnost lidí. Do Valašských Klobouk přicházím v očekávání a už se těším na vytváření vztahů jak společně s pánem Bohem, tak mezi věřícími navzájem,“ řekl Pavel Macura. Ten bude svou poslední mši svatou sloužit v Březolupech 14. července a v Bílovicích 21. července.

„V případě pátera Macury jde vlastně o povýšení, protože nastupuje do pozice děkana a takový postup mu rozhodně přeju. Nejenže jeho kázání měly vždy hlavu a patu, ale i jeho působení u nás takové bylo, čímž si dokázal získat také sympatie mladých. Ty se mu dařilo zapojovat do různých křesťanských aktivit,“ prozradil farník z Bílovic Vladimír Vymyslický.

K výměně kněží v římskokatolických farnostech na přelomu června a července dochází podle Jiřího Gračky především kvůli tomu, že jsou vysvěcováni kněží noví a je třeba je umístit do nových působišť.

„Během roku dělá arcibiskupství spoustu dílčích změn tam kde je nutné tu situaci řešit například kvůli úmrtí kněze nebo jeho vážnému onemocnění. Systematické personální změny ale probíhají vždy na přelomu června a července,“ dodal Jiří Gračka.

Letošní obměna farářů v děkanátech Uherské Hradiště a Uherský Brod je co do počtu podle něj spíše průměrná. Extrémní množství kněží se muselo přesunout z jedné farnosti do druhé v roce 2010.

„Tehdy se v děkanátech Uherské Hradiště a Uherský Brod vyměnila dvacítka kněží. Personální změny v tom roce postihly farnosti Bánov, Bílovice, Březolupy, Dolní Němčí, Horní Němčí, Hradčovice, Ostrožská Nová Ves, Polešovice, Prakšice, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Velehrad.