Tato dlouholetá tradice věřícími zaplněnému kostelu opět přiblížila ježíškovo betlémské narození. Moderní pojetí scénky však umožnilo jejím aktérům zapojit do inscenace také filmový štáb. Ten v jejím finále natočil s Pannou Marií interview a středověké kulisy tak byly doplněny o prvek ze současnosti, jenž přítomní ocenili potleskem. Z kostela si pak lidé betlémské světlo, které tam doručili skauti.