Tito pracovníci městu pomáhají zajišťovat ruční sběr odpadků na chodnících a místních komunikacích, úklid travnatých ploch nebo dětských hřišť.

„Úklid města je nekonečným příběhem, u kterého se nikdy nedá říct, že je práce definitivně hotová,“ sdělil mluvčí města Uherské Hradiště Jan Pášma.

Cílem města je proto zvýšit podíl ručního úklidu veřejných ploch. Na celkovou čistotu veřejného prostoru má vliv hlavně pravidelnost v provádění úklidu. Pomoc postižených z otrokovické obecně prospěšné společnosti Naděje je tak pro město vítanou pomocí, zejména při současném prudkém úbytku pracovníků veřejně prospěšných prací.

Úklidová činnost ve městě navíc pracovníkům s lehkým mentálním postižením pomáhá lépe se začleňovat do společnosti.