Do oficiálního provozu se tak dostaly, ve Slavkově, 550 metrů dlouhý úsek od hlavní křižovatky po tamní bazar, odkud se cyklisté dostanou po již otevřeném úseku do Dolního Němčí a odtud nově po zhruba tři a půl kilometru dlouhé betonové komunikaci do Nivnice.

„Šlapat na Brodsko teď bude pohoda a jsem za to ráda," zhodnotila počin cyklistka Božena Bobčíková z Dolního Němčí. Podobně to vnímá také člen spolku Arte Natura Petr Slinták, kterému však vadí, že okolí cyklostezky už nelemuje původní třešňová alej.

„Přímo ukázkově se můžeme nechat inspirovat tím, jak členové místních spolků a za koordinace občanského sdružení Arnika vysazují třešňovou alej kolem cyklostezky mezi Štípou a Velikovou. Něco podobného se nabízí také mezi Nivnicí a Dolním Němčí," uvedl Petr Slinták.

Vybudování cyklostezky do Nivnice přišlo celkem na bezmála 17 milonů korun. Necelé dva miliony z toho zaplatili za svůj půl kilometru dlouhý napojovací úsek komunikace ze zámkové dlažby Slavkovjané, na 6,7 milonu korun přišel více než kilometr cyklostezky s přemostěním potoka Okluky Dolněmčany, a bezmála 8 milionů korun zaplatila za 2,3 kilometru betonové cyklostezky obecní pokladna v Nivnici.

„Zatím se neví, kolik peněz nám z toho proplatí dotace z regionálního operačního programu ROP. Mělo by jít o částku mezi 70 až 85 procenty," poznamenal starosta Slavkova Libor Švardala.

Zajímavostí je u křižovatky na Vlčnov osvětlený přejezd. „Museli jsme se dostat na druhou stranu silnice, z důvodů velmi složitých majetkových vztahů," vysvětlil starosta Dolního Němči František Hajdůch. Ještě komplikovanější situaci kolem výkupu pozemků však měla radnice v Nivnici.

„U nás jako naschvál vede trasa cyklostezky po pozemcích soukromých vlastníků a aby to nebylo tak jednoduché, tak velice často šlo o majitele neznámé nebo žijící někde v Austrálii," řekla nivnická starostka Vladimíra Kaislerová s tím, že největší problémy s výkupem pozemků měla s těmi, kteří bydlí nejdál.

„Jeden pán z Austrálie v žádném případě nesouhlasil se stavbou cyklostezky a jako podmínku souhlasu měl, že mu pošlu seznam lukrativních stavebních pozemků v centru obce, za něž by ty pod cyklostezkou mohl směnit," popsala své výkupové martýrium Vladimíra Kaislerová. Ta se přiznala, že hodněkrát nevěřila, že cyklostezku někdy vybudují.

„Já jsem neviděla žádné světýlko na konci tunelu. Proto musím poděkovat Františkovi Hajdůchovi i Liboru Švardalovi, že když jsem byla psychicky na dně i ve své nevíře v toto dílo, tak oni mě vždycky podrželi. Obzvlášť si pamatuji slova Františka, který mě uklidňoval, ať počkám, až budeme stavbu otevírat. A já si při tom vždycky říkala, že to je podobné, jako by mi někdo říkal, počkej, až budeš v nebi," přiznala se nivnická starostka.

Slavnostní otevření cyklostezky provázelo několik kuriozit. Například v Dolním Němčí u mostu přes potok Okluky rafinovaně lákal cyklisty pod most vodník v dokonalém převleku. Za přejezd vlčnoského katastru pak rozdával vlčnovský starosta Jan Pijáček každému cyklistovi slivovicovou ampuli a v Nivnici uspořádali pro veřejnost cyklokuriozitovou jízdu na vlastní nebezpečí.