Při výkopových pracích pro rozšíření zmíněného hotelu, postřehli stavební dělníci ve výkopu lebku. Stavbyvedoucí o tom neprodleně informoval Luďka Galušku, vedoucího zmíněného Centra.

„Okamžitě jsem na místo ohlášeného nálezu přijel a zjistil, že jde o lidskou lebku v atypické poloze, a to ležící na temenu. Ve výkopu se objevovaly i jiné kosti, které naznačovaly přítomnost dalších lidských ostatků,“ uvedl docent Galuška.

Biomatka aneb běž do řiti s kuskusem, tak se jmenuje veselohra o životě v Bánově, zdravém životním stylu a mezigeneračním soužití.
Bánovští ochotníci zavítají s Biomatkou do Kostelan i do Rudic

S majitelem hotelu Skanzen a stavební firmou se dohodl na archeologickém výzkumu, který započal v dopoledních hodinách 22. ledna. Netajil se tím, že archeologický výzkum v lednu, navíc za ranních desetistupňových mrazů, v době své dlouholeté praxe ještě neprováděl.

Nerituální pohřeb

„Při průzkumu se ukázalo, že máme co do činění s nerituálním pohřbem člověka, možná jen tak vhozeného do nějaké zásobní jámy, která už přestala plnit svoji funkci, protože je zčásti zasypaná jiným materiálem. Teprve na něj byla vhozena pravděpodobně žena s tím, že v jámě musela nějakou dobu ležet nezasypána hlínou,“ usoudil Luděk Galuška.

V průběhu procesu tlení podle něj došlo k samovolnému oddělení hlavy od těla. Ta se odkutálela ke kraji jámy, kde byla lebka při výkopových pracích nalezena.

„Zatím nedovedeme určit stáří našeho objevu. Chybí nám dobře datovatelné nálezy, které by určily dobu, v níž se nerituální pohřeb člověka uskutečnil. Nejspíše to bylo v období pravěku, nikoliv však v době Velké Moravy nebo Slovanů. Možná, že se budeme pohybovat třeba až ve starší době bronzové, a to 2000 až 1500 let před Kristem,“ usoudil Luděk Galuška.

Ubytovna ve Staré Tenici. Ilustrační foto.
Bytovky ve Staré Tenici přebírá nový majitel

Chytřejší budou archeologové až po provedeném výzkumu. Pokud ani ten nepřinese datovatelný materiál, pak se přistoupí ke zvláštní datovací metodě části kosterního pozůstatku, a to C14. Ta by měla rozmezí doby úmrtí člověka potvrdit v toleranci sto let.
Stejného názoru je i Zdeněk Tvrdý, kurátor archeologických sbírek a antropolog Moravského zemského muzea.

„Kostra, pravděpodobně ženy ve věku kolem 40 let je hodně zachovalá. Poté, co budou kosterní pozůstatky vyzvednuty ze země, převezeme je do laboratoře, kde bude kostra umyta, popsána, určeno pohlaví, věk a výška postavy zemřelé. Po očištění skeletu a ohledání také zjistíme, jestli je na kostech nějaké zranění, případně jsou-li na nich známky nějaké nemoci,“ vysvětlil doktor Tvrdý. U kosterních pozůstatků budou provedeny ještě další analýzy.

Nová budova interny v nemocnici v Uherském Hradišti.
VIDEO: Interna otevřena. Fungovat začne v Hradišti už příští týden