Jednalo se o nejrůznější odpad, hlavně pet lahve, papíry, igelitové pytlíky, obaly, ale i třeba kusy spodního prádla. Celkem se dobrovolníkům podařilo nasbírat deset plně naložených pytlů odhozených věcí. „Firma Hamé se dlouhodobě snaží dělat i něco navíc a v rámci svých možností pomáhat druhým, zejména v regionu, kde máme jádro naší výroby. A proto jsme se dohodli s Povodím Moravy na vyčištění břehů řeky po zimě," zdůvodnil tento krok mluvčí společnosti Petr Kopáček.

Tuto iniciativu ocenili také v podniku Povodí Moravy. „My určitě uvítáme, že nám s čištěním řeky pomohou. Co je mi známo, je v Uherském Hradišti tato skupina dobrovolníků prozatím jediná, která se takto přihlásila. Určitě takto pomohou přírodě a zvelebí i okolí řeky, kde lidé běžně nechávají odpadky a zapomínají je uklízet," vyjádřil se za Povodí Moravy Josef Gavenda.