„Mnoho lidí si myslí, že když jsem zakladatelkou Stonožky, že já mám na tom hnutí tu největší zásluh. Ale není to pravda. Hlavními hybateli hnutí jsou učitelé v České republice, k nimž patří učitelka Jana Kovaříková z Prakšic," řekla bez okolků Běla Jensen a s viditelným uspokojením se rozhlédla se po výtvarných pracích v informačním centru.

„V expozici je prezentováno osmnáct grafik, které byly oceněny ve výtvarné soutěži Karel IV. – Otec vlasti, jež loni vyhlásilo hnutí Na vlastních nohou - Stonožka u příležitosti 700. výročí narození Karla IV," uvedla Jana Kovaříková, koordinátorka hnutí pro oblast Moravy a učitelka výtvarné výchovy na Základní škole Prakšice.

Autory výtvarných prací s tematikou císaře Karla IV. jsou žáci Základní školy Prakšice a ZUŠ Jagelonská Plzeň.

„Výstava je součástí cyklu akcí, které budou letos na Velehradě k 700. výročí narození Karla IV. probíhat. Ty vyvrcholí v září v bazilice Nanebevzetí Panny Marie koncertem scholy Gregoriana Pragensis," informoval Petr Slinták, koordinátor kulturních aktivit poutního areálu Velehrad.

Připomenul, že v informačním centru byla po dobu tří let instalována výstava výtvarných prací žáků prakšické základní školy na téma Cyril a Metoděj patroni Moravy. Dosavadní spolupráce se zmíněným vzdělávacím ústavem byla podle jeho slov velice úspěšná, proto mu byla nabídnuta možnost, aby se jeho žáci svými pracemi prezentovali na výstavě, ke Karlovu jubileu.

„Žáci naší školy se loni na jaře věnovali tvorbě grafik po dobu tří měsíců. Jejich práce byly v červnu zaslány do Arcibiskupské paláce v Paze, kde je hodnotila odborná porota. Devatenáct prací, které jsou zde vystaveny, bylo porotci oceněno," konstatovala učitelka výtvarné výchovy prakšické školy. Grafika Dominika Hanáčka, loni žáka páté třídy, byla dokonce poctěna hlavní cenou poroty.

„Portrét císaře Karla jsem tvořil bez jakékoliv předlohy, s přestávkami po dobu tří týdnů. Vysokého ocenění od poroty si moc vážím," řekl spokojeně Dominik, který stejně jako vedle něj stojící sedmačka Kateřina Juráková se věnuje tvorbě grafik třetím rokem.

„Do soutěže jsem vytvořila portrét Karla IV. před hradem Karlštejn. Navštěvuji výtvarný kroužek a snažím se namalovat hodně obrázků, ale také se s nimi zapojit do různých soutěží," svěřila se Kateřina, kterou ještě baví hrát na kytaru a také zpívat.

Učitelka Jana Kovaříková vysekla při vernisáži poděkování všem podporovatelům Stonožky.

„Jmenovitě Ireně Kadlčkové, Olze Maráškové, Martině Galasové, Andree Jenerálové, Kateřině Velartové, Veronice Rajnohové, rodině Kučerové, Josefu Kadlčkovi a Augustinu Vlkovi, ale i mnohým jiným, kteří dětem pomáhají uskutečňovat jejich akce pro hnutí," dodala bez okolků kantorka prakšické školy.