Nakonec se nedostala do hlavního seznamu území, v nichž by v budoucnu přehrady vzniknout měly. V uplynulých dnech se tím zabývala vláda.

V javornickém případě rozhodlo o vyřazení záměru ze seznamu především to, že se lokalita nachází v první i druhé zóně Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

„Je zřejmé, že toto území je v potenciálním významném střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny,“ uvedl mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát s tím, že v první zóně je podle něj například zakázáno umísťovat stavby.

"Skvělá zpráva"

Na Horňácku, kterého se rozhodnutí týká, vzbudila tato informace pozitivní odezvu.

„Je to skvělá zpráva. Kromě toho, že lokalita spadá do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a vyskytuje se tam Národní přírodní rezervace, patří oblast mezi Evropsky významné lokality. Pokud by došlo k její likvidaci, bylo by to velmi špatné,“ prozradila Ivana Jongepierová, botanička, pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny a zároveň předsedkyně Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty.

Podobnou reakci Deník zaznamenal v případě starosty Javorníka Dalibora Procházky.

„Hodnotím to velmi pozitivně s tím, že zvítězil zdravý rozum. Když vám někdo bez rozmyslu vytáhne 40-50 roků staré projekty ze šuplíku a začne se ohánět zadržováním vody v krajině, aniž by znal podtext celé problematiky, tak co jiného na to lze říct,“ konstatoval starosta.

60 fotbalových hřišť

Podle několik desítek let staré vize velké vodní nádrže, by Filipovské údolí zaplavilo třináct milionů kubíků vody na ploše více než 60 fotbalových hřišť. Vodní masu na přítoku říčky Veličky, Hrubého Potoku, ale nad vesničkou Javorník, měla držet více než šedesát metrů vysoká hráz.

Provoz přehrady ve Vlachovicích má být podle končícího náměstka hejtmana Zlínského kraje Josefa Zichy spuštěn v létě roku 2030. Má se budovat v místě, kde do Vláry vtéká řeka Svíborka. Podle propočtů vyjde dílo cca na 5,5 miliardy korun.

Ve Zlínském kraji je doposud celkem šest vodárenských nádrží, které slouží jako zásobárna pitné vody a to ve Fryštáku, Slušovicích, Ludkovicích, Bojkovicích, Karolince včetně té, která se nachází v Chřibech na pomezí Zlínského s krajem Jihomoravským mezi Koryčany a Stupavou.