Rudolf Korábek, ČSSD


Lídr sociálních demokratů v Kunovicích Rudolf Korábek se narodil před 43 lety ve Svitavách. Po absolvování Pedagogické fakulty v Hradci Králové a vojenské službě, nastupuje roku 1992 jako učitel do ZŠ Staré Město. O šest let později se stává ředitelem ZŠ a MŠ Kudlovice. Tvrdí o sobě, že věří ve své schopnosti, dovednosti a v to co dělá. Smutno mu je z lidské hlouposti a neomalenosti. Je ženatý a má dvě dcery.

Nejpalčivější problémy města:
– Protipovodňová opatření – na základě stávajícího zpracovaného projektu pokračovat v jeho realizaci a současně zajišťovat přímou podporu na úrovni poslanců ČSSD v Evropském parlamentu, Parlamentu ČR a vedení Zlínského kraje.
– Doprava s dopadem na životní prostředí – zahájit bez odkladů rekonstrukci průtahu městem na I/55 (Hypernova – Petříkovec), lobovat na všech dostupných úrovních pro výstavbu obchvatu Kunovic, obnovení zastávek rychlíků v Kunovicích.
– Komunální infrastruktura – pokračovat v rekonstrukci místních komunikací dle stavu poškození a iniciovat výstavbu dvou nových pěších a cyklo lávek přes řeku Olšavu (v koncových částech ulic Ve Strhanci – Potočná a Olšavní – Na Řádku).
– Panský dvůr – zabezpečit financování jeho provozu i po ukončení projektového období a udržet jeho provozní životaschopnost bez dalších finančních dotací z rozpočtu města.
– Dluhová služba Kunovic – smysluplným nakládáním s majetkem města (ne prodejem za každou cenu) a promyšlenou rozpočtovou finanční strategií zajistit splácení stávajícího dluhu u bank, který byl vytvořen v minulém volebním období, např. za účelem rekonstrukce Panského dvora.

Ivana Majíčková, Nezávislí kandidáti pro Kunovice

Devětačtyřicetiletá Ivana Majíčková prožila svůj dosavadní život v Kunovicích, VŠ studia pak na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Pět let působila jako předsedkyně Rady města Kunovice. V letech 1997 – 2002 pracovala v soukr. projekčně– stavební firmě a v roce 2002 se stala místostarostkou Kunovic. „Měla jsem tu čest pracovat 8 let po boku starosty Jiřího Vařechy. Byla to pro mě ta nejlepší škola života,“ tvrdí. Je vdaná. Má dvě dospělé dcery.

Nejpalčivější problémy města:
– Protipovodňová opatření – připravujeme projekt pro územní řízení. Budu usilovat o to, aby Povodí Moravy, s.p., stavbu Protipovodňová opatření na řece Olšavě, co nejdříve realizovalo.
– Doprava – velký problém našeho města, jehož řešení závisí nyní na rozhodnutí ministra dopravy. Budu usilovat o to, aby se o problémech s dopravou v Kunovicích vědělo, aby se dokončily rozpracované projekty a co nejdříve se začalo stavět. K dopravě patří i ta letecká a tu bych chtěla pomoci obnovit.
– Centrum města – Ještě do loňského září byl Panský dvůr, kulturně historická památka, ruinou. Dnes se nám díky dotaci mění před očima. Čeká nás spousta práce, než z něj vznikne nejen podnikatelský inkubátor, ale i moderní centrum. Nyní jsme ve fázi investiční činnosti. Čeká nás ale i ta neméně důležitá část projektu, vdechnout mu život.
– Smuteční síň – našemu městu toto místo velmi chybí. Máme zpracovanou urbanistickou studii a vykoupené pozemky. Teď nás čeká zpracování projektové dokumentace a pak realizace.
– Bezbariérové chodníky v Kunovicích a opravy místních komunikací a dostavba kanalizační sítě jsou neméně důležité úkoly, které nás čekají. Jsem připravena je řešit.

Jaroslav Olbert, KDU – ČSL

Jaroslavu Olbertovi je 41 let, je ženatý, má jedno dítě a celý život bydlí v Kunovicích. Pracuje u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje jako velitel stanice v Uherském Brodě. Není členem žádné politické strany ani hnutí. Dvě volební období byl jako nezávislý kandidát za KDU-ČSL členem městského zastupitelstva v Kunovicích. Je věřící a mezi své zájmy řadí svou práci, ale také hudbu. Je členem hudební skupiny POOL, kde zpívá a hraje na elektrickou kytaru.

Nejpalčivější problémy města:
– Kunovice byly postiženy povodněmi, které ukázaly, že je třeba se věnovat i této oblasti. Je nutné zpracovat projekt řešící protipovodňová opatření a následně tato opatření realizovat. Bude potřebná úzká spolupráce mezi institucemi veřejné správy.
– Školy v našem městě jsou moderně vybaveny a vyučují podle moderních trendů. Budovy škol by však mohly být v lepším stavu. Proto je potřebné dokončit započaté opravy a rekonstrukce těchto zařízení.
– Město samo může jen částečně řešit problematiku dopravy v centru úpravou ulice Na Rynku a řešením průjezdnosti křižovatek na náměstí Svobody a u prodejny „Slovácko“. Rozsah řešení úprav bude záležet na finančních prostředcích.
– Je třeba dokončit opravy chodníků a zanedbaných místních komunikací.
– V poslední době město zaznamenává nárůst vandalství. Je třeba tuto problematiku řešit společně se školami a rodinou.

Antonín Malušek, Moravané

Lídrem Moravanů v Kunovicích je pětašedesátiletý Antonín Malušek. Jak v profesním, tak v osobním životě se orientuje na region Slovácka, což umocňuje jeho dlouholeté působení v pozici místostarosty města v letech 1994 - 2002. „I přes svůj důchodový věk a pokud mi to zdraví dovolí, jsem stále aktivní,“ tvrdí. Největší oporu nacházel vždy v rodině. Má tři děti. Zabýval se moderními technologiemi ve stavebnictví a strojírenství. Svoje zkušenosti z 32leté praxe technika u Silnic Brno- Strabag a 8 let z kunovické radnice, nabízí pro další rozvoj města i regionu. Jeho největším hobby byl sport. Do roku 1994 nebyl členem žádné politické strany. Od roku 1994 dosud je členem strany Moravané.

Nejpalčivější problémy města:
– Doprava – Je nutné dobudovat silnici R/55 Rohatec- Přerov, která se zastavila před dvaceti lety, kdy byla dána přednost dvěma živočichům ve Strážnici před lidskými životy. Dojde k odlehčení dopravy v Kunovicích. Dále je nutné rozšířit křižovatku u Slovácka o jeden jízdní pruh pro zvýšení průjezdnosti vozidel. Dobudovat komunikace v nové zástavbě a pokračovat v rekonstrukcích silnic, které si to vyžadují.
– Realizace protipovodňové hráze v ulici Olšavní a Na Řádku.
– Realizovat výstavbu smuteční síně. (Na jedné straně si hrajeme na město a pohřby v Kunovicích chodí přes dvě silnice I. a II. třídy).
– Je třeba využit prostoru před sportovní halou a vybudovat park veřejné zeleně v centru města.

Milan Stašek, ODS

Jednapadesátiletý Milan Stašek působil v letech 1978 – 1979 v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici. Poté studuje na Pedagogické fakultě UJEP v Brně. V letech 1986 – 1992 učí na ZŠ. Od roku 1992 soukromě podniká. Je bezpartijní, pravicově orientovaný. Mezi jeho zájmy patří veřejné dění, práce s mládeží a Jízda králů v Kunovicích, mezi záliby pak zahrada a práce se dřevem. Má rád jízdu na koni, terénní běh, tenis, chataření, houbaření, sběr léčivých bylin a přírodu vůbec.

Nejpalčivější problémy města:
– Protipovodňová opatření. Se svými kolegy budeme důrazně prosazovat co nejrychlejší realizaci protipovodňových opatření na řece Olšavě a využijeme zde spolupráce se Zl. krajem, Povodím Moravy a ministerstvem zemědělství.
– Doprava. Urychleně provedeme dílčí opatření na komunikaci I/55. Ve spolupráci se Zl. krajem, sousedními městy a obcemi budeme pokračovat v přípravě stavby obchvatu Kunovic. Klíčem k dalšímu rozvoji je stavba a napojení na rychlostní komunikaci R/55.
– Podnikatelské prostředí. Rozvoj podnikání a vznik nových pracovních míst musí zohlednit mj. i nový územní plán. Urychlíme jeho přípravu. Budeme chránit naše drobné podnikatele, živnostníky tím, že nebudeme podporovat výstavbu dalších hypermarketů.
– Volnočasové aktivity mládeže. Podpoříme lidi, kteří se budou věnovat práci v oblasti mládežnického sportu a kultury, rovněž podpoříme talenty a nadané děti, které tak mohou zviditelnit město i region.
– Oblast zdravotnictví. Rozšíření stávajícího počtu lékařů ordinujících v Kunovicích o další specializované obory jako např. oční lékař.

Antonín Blažek, KSČM

Lídrem kandidátky komunistů v Kunovicích je 31letý Antonín Blažek. Je ženatý a pracuje v advokátní kanceláři se sídlem v Kunovicích jako advokátní koncipient. „Umožňuje mi to setkávat se s lidmi různého sociálního postavení a různých profesí. Proto se domnívám, že nemám pouze jednostranně zaměřený pohled a dokáži věc posoudit z více stran,“ tvrdí Blažek, který má zkušenosti z činnosti zastupitelstva města, kam byl zvolen již v minulém volebním období.

Nejpalčivější problémy města:
Krédo, pod kterým se strana, za kterou kandiduji, prezentuje v těchto komunálních volbách, je Kunovice – moderní město s moderní samosprávou. Jsme přesvědčeni, že se v našem městě v posledních letech udělala spousta dobré práce, což sami občané mohou dnes a denně jistě pozorovat. (opravy chodníků, cyklostezky, rekonstrukce areálu tzv. Panského dvora, dětských hřišť atd.) Je ovšem skutečností, že další nelehké úkoly před námi ještě stojí. Velkým problémem, který trápí naše občany i návštěvníky města je mimo jiné i doprava, a to jak na hlavních komunikacích, tak i v „bočních ulicích“ atd. S cíli naší komunální politiky se může náš volič blíže seznámit v našem volebním programu. Náš program, se kterým jdeme do voleb, není zatížen politickými aspekty, chceme spolupracovat se všemi, kteří dokáží nadřadit zájmy města nad zájmy osobní či stranické.
Věříme, že máme naše občany čím oslovit. Samozřejmě jsme připraveni náš volební program průběžně doplňovat o konstruktivní návrhy či podněty našich spoluobčanů.

Martin Nejedlý, Strana Práv Občanů – ZEMANOVCI

Martinu Nejedlému je 44 let. V Brně studoval pedagogickou fakultu, kde se vrcholově věnoval volejbalu. Byl prvoligovým hráčem Zbrojovky Brno a v letech 1987-90 reprezentantem ČSSR. Žije střídavě v Kunovicích a v Praze, kde je působiště společností, jež založil. Je ženatý a má dvě děti. Po studiích díky volejbalu přesídlil do Německa, kde působil jako profesionální sportovec, ale též zde započal svou kariéru v byznysu, a to jako obchodní zástupce společnosti Adam Opel A.G. Poté byl firmou vyslán do Moskvy, kde pracoval ve společnosti Mostgroup. Dnes působí v několika společnostech, z nichž jednou je například Lukoil Aviation Czech, kterou spoluzaložil. Je zakládajícím členem Strany práv občanů ZEMANOVCI.

Nejpalčivější problémy města:
– Ve spolupráci s Povodím Moravy chceme dobudovat protipovodňová opatření k o chraně občanů Kunovic a jejich majetků. V rámci této prevence chceme podpořit kunovické dobrovolné hasiče.
– Kvalitní doprava je základem pro hosp. rozvoj města. Chceme urychlit rekonstr. silnice I/55 (směr Kunovice – ONV). Kunovice potřebují obchvat města. Vyvineme tlak na jeho vybudování.
– Podnik. inkubátor. Slibujeme vstřícný přístup v jednáních s podnikateli. Budeme dbát na nízké nájemné a na dodržení účelu inkubátoru.
– Chceme využít stávajících bytů města a změnit jejich statut na tzv. „startovací byty“.
– Naším cílem je posílit práva občanů! Rozšířit využívání obecného referenda a dát možnost lidem, aby se mohli vyjádřit ke stěžejním bodům zastupiteli města projednávaným.

Jaroslav Baný, TOP 09

Lídrem TOP 09 v Kunovicích je pětapadesátiletý Jaroslav Baný, otec 4 dětí, provozující spolu s manželkou penzion. Pochází z učitelské rodiny, která podle jeho slov poznala pravou tvář minulého režimu, z čehož pramení jeho pravicově-demokratický světonázor. Jeho profesní minulost v Ingstavu Uherské Hradiště, Aerotechniku Kunovice a JZD Mír Kunovice, byla vždy spojena s ekonomicko-technickou oblastí. Brzy po revoluci se stává jedním z prvních OSVČ v okrese Uherské Hradiště, což trvá doposud. Mezi jeho zájmy a záliby patří sport a lidová muzika. V mládí se aktivně věnoval kopané, v současnosti předsedá FOTBALU KUNOVICE. Pětadvacet let zpíval s dechovkou. V právě končícím volebním období je zastupitelem města Kunovice, kde zastává funkci předsedy finančního výboru.

Nejpalčivější problémy města:
– Dobudování protipovodňových opatření.
– Řešení dopravní situace ve městě je jednou z významných priorit budoucího vedení radnice. Kvalita tohoto řešení však bude záviset na úspěšnosti jednání s orgány Zlínského kraje či představiteli státu. Cílem je každopádně zlepšení průjezdnosti městem (řešením je zrychlení průjezdnosti jednotlivých křižovatek), z dlouhodobějšího hlediska odklon dopravy severojižního směru mimo město – tedy obchvat.
– Zajistit dokončení projektu Panský dvůr a následně jeho účelné a ekonomické využití.
– Rozšíření hřbitova, příprava vybudování obřadní síně.
– Dokončení kanalizace.