František Dufka, ČSSD


Politikou se nyní jednapadesátiletý František Dufka začal zaobírat v roce 1992. Chtěl tím pomoci svému městu i celé společnosti. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Pracuje na Krajské hygienické stanici Zlínského kraje v Uherském Hradišti, působí v oblasti obecné a komunální hygieny. Zálibami jsou Františku Dufkovi folklor, zpěv, četba knih, film a víno – jeho výroba, hodnocení i přednášky. Se svou ženou má tři děti.

Sociální oblast: Rozšíříme stávající úroveň sociálních služeb v domě s pečovatelskou službou o typy služeb, které jsou nově požadovány, a to krátkodobé či denní umístění osob. Jako zcela chybějící spatřujeme činnost sociálních služeb při péči o mládež. Proto vytvoříme místo sociálního pracovníka, který se bude starat o řadu mladých lidí, kteří se zrovna nevěnují sportu či kultuře, ale nacházejí smysl života v drogách nebo na ulici.
Školství: Budeme prosazovat zachování všech typů škol ve městě a zlepšovat jejich vybavení i úroveň výuky.
Doprava: Budeme se zasazovat se o opravu komunikací a chodníků v ulici Boršická a Antonínská a současně budeme řešit i otázku kamionové dopravy v těchto ulicích. Také se zaměříme na nezodpovědné, nevyhovující parkování v centru města a navrhneme reálné řešení tohoto problému.
Podpora podnikání: V rámci revitalizace Penkova dvoru se budou vytvářet i prostory a zázemí hlavně pro začínající drobné a malé podnikatele, jak v tradičních, tak i v méně tradičních formách a typech podnikání. Těmto malým a drobným podnikatelům budeme maximálně nápomocni při získávání dotací vztahujících se k jejich činnostem.
Veřejné zakázky: Budeme podporovat jejich naprostou čitelnost, zadávání a následné vyhodnocování a také budeme provádět důslednou kontrolu všech zadávaných veřejných zakázek. Se vším budou veřejně seznámeni všichni občané Hluku formou písemnou (vývěsek) i elektronicky.

Šimon Pachl, Věci veřejné

Šestadvacetiletý Šimon Pachl má vystudovanou zahradní a krajinnou architekturu na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře, kde v současné době působí jako doktorand stejného oboru. Tam také vyučuje cvičení z předmětů Speciální sadovnické úpravy, Floristika a interiérový design. Mezi jeho záliby patří zahradní a krajinná tvorba, historie zahradního umění, floristika a divadlo. Pachl prozatím rodinu nemá.

Sociální oblast: Chceme z rozpočtu města poskytovat příspěvky starším občanům. A rádi bychom vybudovali středisko domácí péče, kde by byly zapojeny sestry domácí péče, které by poskytovaly pomoc starším občanům a prováděly drobné zdravotní úkony, jako jsou odběry, injekce, obstarání léků a podobně.
Školství: Samozřejmá je modernizace učebních pomůcek a vybavení učeben ve školách. Chceme více propojit sport se školou, Domem dětí a rodinami.
Doprava: Parkovné ve městě neplánujeme zavádět. Velkým problémem jsou možná kamiony projíždějící jednou z ulic směrem od a do Boršic u Blatnice.
Podpora podnikání: Podpora podnikání souvisí s velkým projektem našeho města, a to vybudováním nového náměstíčka v areálu Penkova dvora v centru města, kde je v současné době něco jako smetiště. Chceme služby a obchodní činnost v areálu tohoto dvora, tedy více občanské vybavenosti.
Veřejné zakázky: Veřejné zakázky jsou velký problém našeho města. Je to jeden z důvodů, proč Věci veřejné rozjeli v Hluku kandidátku. U nás je zcela běžný a normální klientelismus – nahrávání, zvýhodňování a upřednostňování úzkého okruhu podnikatelů s vazbami na radnici. Pojem veřejná zakázka je u nás neznámý, a když je, tak s předem jasným vítězem. Chceme změnit tento způsob jednání. Veřejné zakázky musí být pro všechny občany k dispozici a každý musí dostat šanci soutěžit.

František Gál, KSČM

K tomu, aby se začal angažovat v politice, jej v roce 1990 přesvědčil kamarád. Od té doby za KSČM kandiduje pořád a vždy se dostal do zastupitelstva. Devětapadesátiletý František Gál je po pětatřicet let podnikovým hasičem v Colorlaku, dříve Barvách, lacích. Navíc u dobrovolných hasičů začínal v osmnácti letech, dlouho působil jako velitel a předseda. „Ale to už jsem přenechal mladším. I tak mi na koníčky příliš času nezbývá. Mám totiž velikou zahradu,“ říká Gál. Pokud si však čas najde, chodí na ryby. V červnu se poprvé stal dědečkem.

Sociální oblast: Priority jsou zajištění bezplatného sociálně právního poradenství pro občany, podpora a rozšíření bytové výstavby a výstavby sociálních bytů, optimální a citlivé řešení výběru seniorů pro umístění v domově s chráněným bydlením.
Školství: Je potřeba rozšířit mateřskou školu, aby byla plně uspokojena poptávka po umístění dětí v předškolním zařízení, a podpořit zaměstnanecké a soukromé školky.
Doprava: Je nutný zákaz kamionové dopravy v ulicích Boršická a Antonínská, zřízení záchytného parkoviště kamionů mimo město, ve vedlejších ulicích rozmístit zpomalovače jízdy (retardéry). Jedná se o ulice Zahradní, Za Zámkem, Sadová-Sokolská.
Podpora podnikání: Podpoříme podnikatelské záměry vedoucí ke vzniku nových pracovních míst a rozvoji služeb v areálu Penkova statku, také vznik případných průmyslových zón a zřízení prodejny s prodejem a cenovou úrovní hypermarketu.
Veřejné zakázky: Je nezbytné zprůhlednění celého průběhu zadávání a výsledků výběrových řízení.

Igor Dostál, Hlučané

Devětadvacetiletý Igor Dostál se poprvé setkal s politikou před osmi lety, když byl ještě studentem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tehdy byl u založení hluckého florbalového oddílu. O čtyři roky později už byl v zastupitelstvu jako nezávislý na kandidátce Moravanů. Nyní učí na uherskohradišťském gymnáziu matematiku a zeměpis. Je svobodný, ale jak říká, šťastně zadaný. Koníčkem mu je zaměstnání a angažovanost v městečku. Je předseda florbalového oddílu a TJ Spartak v Hluku, aktivně hraje florbal.

Sociální oblast: Ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb se budeme snažit zajistit optimální řešení situace jednotlivců, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Důležitý je individuální přístup a podpora domu s pečovatelskou službou.
Školství: Jsme pro celoroční provoz mateřské školky. Dále si myslím, že by v učitelském sboru základní školy měli přibýt nějací muži.
Doprava: Velký problém jsou kamiony na ulicích Antonínská a Boršická. Chceme řešení založené na citlivé domluvě s Autopalem. Rádi bychom označili hustě obydlené lokality dopravním značením „obytná zóna“.
Podpora podnikání: Revitalizací Penkova statku podpoříme vznik podnikatelského inkubátoru. V rámci podpory cestovního ruchu chceme vybudovat kvalitní ubytování pro návštěvníky Hluku.
Veřejné zakázky: V Hluku je to zásadní téma, které se nyní točí kolem tří firem. Jsme pro důslednou kontrolu zadávání veřejných zakázek. Zajistíme jejich průhlednost a řádné vyhodnocení v souladu s platnými normami.

Miroslav Jelének starší, KDU-­ČSL

František Jelének starší začal působit jako zastupitel už před dvanácti lety a politicky angažovaný je dodnes. Má středoškolské vzdělání, pracoval jako mistr v OKP Hluk, dále jako podnikatel v oboru elektro a nyní je místostarostou. Zálibou šestapadesátiletého Jelénka je hra na dechový nástroj melafon, což je kříženec trubky, lesního rohu a trombonu. Jelének je ženatý a má dvě děti.

Sociální oblast: Chceme vybudovat sociální­vstupní byty z bývalé kotelny na sídlišti u Autopalu a podporovat lidi sociálně slabé a handicapované finančními příspěvky.
Školství: Chceme vybudovat další třídy v půdních prostorách základní školy z důvodu vhodnosti soustředit výuku do jednoho bloku budov.
Doprava: Parkovacích míst je stále nedostatek. To chceme řešit revitalizací městského centra (rekonstrukce náměstí, Penkova dvora včetně komunikací v ulici Hřbitovní, Kostelní, Sokolská a kolem tvrze), dále rekonstrukcí v ulici Boršické od ulice Hlavní po most a vybudováním parkoviště v ulici Hlavní.
Podpora podnikání: Při rekonstrukci Penkova dvora vzniknou prostory, jež chceme nabídnout zdejším podnikatelům a živnostníkům k užívání. Největší podpora pro podnikatele jsou zakázky, proto se budeme snažit v rámci daných pravidel jim pomoci i tímto způsobem.
Veřejné zakázky: Veřejné zakázky musí být transparentní a podle stanovených pravidel (zákon č. 137/2006 sb.).

Miroslav Jelének mladší, TOP 09

Jednatřicetiletý Miroslav Jelének mladší, syn lídra hlucké KDU-ČSL, vstoupil do politiky asi před rokem a půl, krátce po vzniku TOP 09. Má středoškolské vzdělání v oboru elektrotechniky. V současnosti Jelének pracuje jako živnostník v oblasti elektromontáží. „Na záliby mi moc času nezbývá, protože jsem pořád v práci. Pokud se nějaký přece jen najde, zajímám se o historii a četbu,“ uvádí Jelének, který zatím rodinu ani děti nemá.

Sociální oblast: Bylo by dobré podporovat postižené, handicapované a sociálně slabé především finančně, ale i poskytováním odborného poradenství.
Školství: Ve škole bych udělal snad jen jedinou změnu, a to, že bych přesunul první stupeň do společného areálu se stupněm druhým. Tato věc je však závislá na rekonstrukci Penkova dvora, a tudíž na dotaci a financích.
Doprava: V současné době je v Hluku hlavním problémem v dopravě parkování u Autopalu. Kamiony parkují na příjezdové cestě, na parkovištích pro osobní auta. Situace je nepřehledná a nebezpečná. Řešením je motivovat Autopal, aby vybudoval parkoviště pro kamiony ze zadní strany areálu. Tím by se situace plně vyřešila.
Podpora podnikání: Chtěl bych podporovat rozšíření průmyslové zóny a poskytovat podporu místním výrobcům a produktům s možností jejich větší prezentace v rámci našeho regionu.
Veřejné zakázky: Měly by být transparentní a odpovídat požadavku zákona.

Jan Šimčík, ODS

Ihned po rozpadu Občanského fóra a vzniku ODS se stal současný hlucký starosta jejím členem. Během dvou let se stal v Hluku předsedou a kandidoval ve volbách v roce 1994. „V LETu, kde jsem pracoval jako technolog letecké výroby, to totiž začalo vypadat všelijak. Říkal jsem si, že zkusím na jedno volební období politiku, dokud se to nespraví. No a ono se to už nespravilo,“ vysvětluje sedmapadesátiletý Šimčík, který vystudoval Vojenskou akademii Antonína Zápotockého v Brně jako civilní student, obor výroba letadel. Zalíbení našel Šimčík v dechové hudbě. Od dvanácti let hraje na křídlovku, dlouhá léta působil jako kapelník v hlucké DH Šarovec. Nyní už hrává pouze příležitostně na pohřbech nebo oslavách. Je bezdětný, manželka je učitelka.

Sociální oblast: Máme dům s chráněnými byty i charitní domov, necítím potřebu dalších investic.
Školství: Stav mateřské školy je dostačující, na základní škole je potřeba postavit čtyři třídy, aby se žáci mohli učit v jednom objektu.
Doprava: Malý počet parkovacích míst v centru města, špatný stav některých místních komunikací, problém s průjezdem kamionů v Boršické ulici.
Podpora podnikání: Nabízíme podnikatelům účast v ROP Střední Morava na revitalizaci brownfieldů. Podnikatelé zde mohou lokalizovat svou činnost například v oblastech vzdělávacích, maloobchodu, peněžních, ubytovacích, stravovacích služeb a dalších.
Veřejné zakázky: Do zákona o zadávání veřejných zakázek je nutno zapracovat jednoznačná a jasná pravidla pro malé zakázky do šesti milionů korun bez DPH na stavební práce a do dvou milionů korun bez DPH na služby.