Jaroslav Staník, ČSSD

Třiapadesátiletý Jaroslav Staník pochází z Bojkovic, několik let žil v Brně. Je téměř třicet let ženatý, má dvě děti a vnučku. Nyní je OSVČ, předtím pracoval v Zevetě, poté jako školník v dětském výchovném ústavu a jako policista v Brně. Je pro něj důležitá jeho rodina, rád vaří i zpívá. Ke komunální politice ho dovedla neochota domluvit se mezi jednotlivými stranami v Bojkovicích.

Nejpalčivější problémy města a jejich řešení:
• Absence stavebních míst pro individuální bytovou výstavbu – vybudování zasíťovaných stavebních míst.
• Vysoká nezaměstnanost – podpora soukromého podnikání, rozvoj služeb a cestovní ruch.
• Nedostatečné služby pro občany – podpora živnostníků, kteří se rozhodnou chybějící služby ve městě podporovat.
• Téměř žádný cestovní ruch – podpora služeb, propagace Bojkovic, oprava koupaliště, budování cyklostezek.
• Nedokončené opravy komunikací – dokončení oprav povrchů cest, dostavba chodníků zejména v ulici Pitínské a Fučíkově čtvrti k nádraží.

Zdeňka Ondrušková, „Chceme zde žít lépe“

Čtyřiapadesátiletá Zdeňka Ondrušková pochází z Bojkovic, je vdaná a má dvě dospělé děti. Do roku 1992 byla ekonomkou, nyní pracuje jako vedoucí oddělení finančního úřadu. Jejími zájmy jsou kultura, cestování a zahrádka. K politice ji přivedl zájem o problémy lidí a jejich řešení, práce v daňové správě a znalost problematiky podnikání.

Nejpalčivější problémy města a jejich řešení:
• Nedostatek lokalit pro výstavbu nových rodinných a obytných domů – zajištění příprav lokalit v ulicích Pitínská, Žleby a v Bezručově čtvrti.
• Havarijní stav městského koupaliště – zahájení první etapy rekonstrukce.
• Stav veřejného osvětlení ve městě – postupná generální oprava veřejného osvětlení výměnou za úspornější a účinnější zdroje.
• Stav a nedostatek chodníků ve městě – vybudování nových chodníků od centra města do přilehlých ulic.
• Absence specializovaného zdravotnictví – zřízení ambulance alergologa, diabetologa a urologa.

František Slavíček, KDU-ČSL

Padesátiletý František Slavíček pochází z Bojkovic, je ženatý a má jedenáctiletá dvojčata. Do roku 1990 byl zaměstnán v Zevetě jako výrobní dispečer, nyní je starostou města. Jeho záliby jsou šachy, stolní tenis, kolo, kolečkové brusle a plavání. Je pro něho důležitá spokojenost předně v rodině, ale i občanů ve městě.

Nejpalčivější problémy města a jejich řešení:
• Chybějící náměstí – je zapotřebí odkup zbylých nemovitostí, které jsou plánovány k demolici.
• Chybějící 3D kino – zřízení kinosálu úpravou kulturního domu při jeho rekonstrukci.
• Oprava zbylých místních komunikací, na které se nedostalo v roce 2010 – dokončit a vyřešit majetkoprávní vztahy s pozemky pod těmito komunikacemi.
• Velmi špatný stav veřejného osvětlení – pohlídat dotační titul, například z příhraniční spolupráce s družební obcí Trenčianska Turá.
• Nutná rekonstrukce koupaliště – pomocí dotačního titulu přes regionální operační program.

Vladislav Pavlacký, KSČM

Vladislav Pavlacký má 49 let, pochází z Bojkovic a bydlí v městské části Krhov. Je ženatý a má dvě děti – syna a dceru. Vystudoval strojní fakultu na VUT v Brně, poté pracoval v Zevetě Bojkovice. V roce 1995 odešel do soukromé strojírenské firmy ve Zlíně, kde pracuje dodnes. K politice ho přivedla snaha být nápomocen při řešení problémů jeho rodného města.

Nejpalčivější problémy města a jejich řešení:
• Zadluženost města, která významně omezuje financování nových investičních akcí a rozvoj města – do budoucna je třeba zabránit prodeji majetku pod cenou. Město se musí přestat chovat dle hesla „lacino prodat, draho koupit“.
• Nedostatek volných pracovních míst – jedním z řešení je zadávání veřejných zakázek místním firmám.
• Stav místních komunikací, osvětlení, chodníků a autobusových zastávek – velmi akutní je provedení rekonstrukce kulturního domu a koupaliště.
• Nedostatek zasíťovaných stavebních pozemků pro individuální výstavbu – je nutné vytipovat vhodné parcely, ty zasíťovat a poskytnout lidem k výstavbě, aby tak měli možnost v Bojkovicích zůstat.
• Reorganizace činnosti městského úřadu – je potřeba zefektivnit činnosti státní správy a samosprávy. Přiblížit úřad lidem.

Matěj Pavlacký, Nezávislý kandidát

Třiadvacetiletý Matěj Pavlacký je původně přímo z Bojkovic, již několik let žije v městské části Krhov. Je svobodný. Studuje klasickou archeologii, francouzskou a novořeckou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Účastnil se několika archeologických expedicí ve Středomoří pod vedením zahraničních institucí. Jeho záliby souvisí se studiem. K politice ho podle jeho slov přivedl tristní vývoj na radnici v posledních letech.

Nejpalčivější problémy města a jejich řešení:
• Špatné vedení města – v nejlepším případě bude toto vyřešeno nadcházejícími volbami.
• Prodej majetku města pod cenou, mnohdy za podivných okolností – zprůhlednit zadávání veřejných zakázek, neprodávat majetek za cenu nižší, než je jeho reálná hodnota.
• Minimální řešení problémů občanů z městských částí – výměna lidí na vedoucích pozicích.
• Nedostatek pracovních míst – dalo by se řešit podporou turismu, za předpokladu, že v minulosti zastupitelstvo města „nedarovalo“ zámek Nový Světlov a Eurocamp. V současnosti je už podpora nových pracovních míst prostřednictvím města nereálná, zbývá jen podpora ze soukromého sektoru.
• Neatraktivnost pro mladé lidi – souvisí s předchozím bodem, (nejen) mladí lidé chtějí být úspěšní. Nemají-li se zde jak uživit, odejdou.

Petr Viceník, ODS

Devětatřicetiletý Petr Viceník je rodilý Bojkovičan. Je ženatý a má dvě děti. Pracuje jako vedoucí jednoho z odborů ve slavičínské divizi státního podniku VOP-­026 Šternberk. Náplní jeho práce je mimo jiné zastupování České republiky v odborných komisích NATO v Bruselu. Na prvním místě jsou pro něj děti a rodina. Dále má rád kutilské práce na domě a zahradě. Za Bojkovice hraje aktivně kuželky.

Nejpalčivější problémy města a jejich řešení:
• Postupné dokončení oprav vozovek a chodníků a osvětlení města, dokončení plynofikace kulturního domu a zvážení rekonstrukce městského koupaliště.
• Podpora mladých rodin – příprava území pro výstavbu nových rodinných domků.
• Turistický ruch – Bojkovice musí být atraktivním místem nejen pro obyvatele, ale i pro turisty. Za tímto účelem je třeba upravit centrum města do reprezentativní podoby a společně s majitelem zámku Nový Světlov je třeba hledat možnosti jeho kulturního, společenského a turistického využití.
• Komunikace a podpora místní podnikatelské sféry – vytváření podmínek pro zvyšování zaměstnanosti.
• Neexistence potravinářského nákupního centra – aktivně jednat s investory o výstavbě nového objektu se zaměřením na potravinářské zboží.

Dagmar Dolinská, ZHN­SNK

Devětatřicetiletá Dagmar Dolinská pochází z Bojkovic, má dvě děti. Povoláním je lékařka. Baví ji kultura, turistika, cykloturistika a botanika. Je pro ni podstatné, aby v životě neztratila slušnost, lidskost a zodpovědnost. Její oblíbený citát pochází od Jana Pivečky: „Nikdy se nevzdávej – i když se nedaří.“ Ke komunální politice se dostala v roce 2002, ale nemá žádné vyšší politické ambice.

Nejpalčivější problémy města a jejich řešení:
• Údržba a oprava místních komunikací včetně rekonstrukce veřejného osvětlení – i nadále pomocí dotačních titulů. Bytová výstavba – je nutné pokračovat v nákupu pozemků. Dopravní obslužnost – zlepšit zajištění spojů. Zachování služeb pro občany – rekonstrukce například městského koupaliště, kulturního domu, skateparku dle vypsaných dotačních titulů. Podpora kultury – spolupráce a kulturní aktivity zámku Nový Světlov, ZUŠ a dalších.

Miroslav Navrátil, TOP 09

Šestapadesátiletý Miroslav Navrátil pochází z bojkovické městské části Krhov. Pracoval v armádě, v roce 2004 ukončil po třiceti letech službu u vojenského letectva. Zajímá se o historii a letectví. Rekreačně se věnuje cyklistice a turistice, v zimě běžkám. Do komunální politiky ho přivedla názorová shoda při řešení otázek ovlivňujících život ve městě podporovaná stejně smýšlejícími občany.

Nejpalčivější problémy města a jejich řešení:
• Fungování městského úřadu i samosprávy – město je nutné řídit manažersky a profesionálně. Rovněž městský úřad vyžaduje velké změny po stránce organizační i v přístupu jeho úředníků k občanům. Komunikace s občany nekončí volbami.
• Ekonomika – chceme zabezpečit hospodárné využívání přidělených finančních prostředků, stejně jako budeme hledat další rezervy a zdroje.
• Bydlení – ve městě je velmi obtížné najít vhodné bydlení či stavební pozemek. Chceme na Bojkovicku udržet rodáky, mladé a produktivní lidi.
• Vzhled města, obcí i celého Bojkovicka – v Bojkovicích je potřeba řešit celkový vzhled města, zejména centrum v prostoru mezi městským úřadem a penzionem spolu svytvořením klidové parkové zóny navazující na Mariánské náměstí a ulici Podsedky. Je také potřeba pokračovat v opravách chodníků a silnic a rekonstruovat veřejné osvětlení.
• Prestiž regionu a jeho známost – význam a prestiž našeho regionu je vzhledem k našemu malebnému prostředí nedoceněn. Budeme pracovat na jeho posilování tak, aby se návštěvníci v našem regionu cítili příjemně, rádi se sem vraceli a přicházeli další.

Miroslav Teplý, Věci veřejné

Jednačtyřicetiletý Miroslav Teplý se narodil v Třebíči, už od dětství však bydlí v Bojkovicích. Je ženatý, má devatenáctiletého syna. Pracoval pro Československé dráhy, po rozdělení republiky se stal policejním inspektorem na Referátu cizinecké policie ve Starém Hrozenkově, po roce 2001 přešel do Obvodního oddělení Policie ČR v Bojkovicích. Nyní pracuje jako vedoucí ostrahy u místní soukromé firmy. Zajímá se o veřejný život, hlavně na komunální úrovni. Jeho největším koníčkem je rocková hudba, dále vše, co se týká železnice a motorismu. Rád cestuje.

Nejpalčivější problémy města a jejich řešení:
• Činnost městského úřadu – zefektivnění práce v rámci přímého styku s občany a znovuzavedení internetové diskuze na oficiálních stránkách města.
• Neexistující konkurence potravinového řetězce – např. malometrážní obchody velkých řetězců.
• Podmínky pro individuální výstavbu a bytová politika – výkup pozemků a vybudování inženýrských sítí. Výstavba malometrážních bytů.
• Průhledný a rovný přístup k veřejným zakázkám – průběh veřejného řízení bude on--line k dispozici. Povinnost zveřejňovat informace o jmenovitém hlasování radních při rozhodování o nakládání s obecním majetkem či veřejných zakázkách.
• Řešení problémů příměstských částí – pravidelný osobní kontakt s místními osadními výbory a občany.