„Já bych dala přednost tomu, že přes naše město nebudou proudit kolony aut a uvítala bych, kdyby se konečně začala řešit dopravní situace jako celek," postěžovala si například pisatelka Irka. Dalším chybí obchvat souměstí Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město. „Lidé zbytečně dýchají smrad z aut, která by mohla poklidně projíždět po rychlostní komunikaci," doplnil ji diskutující na webu jménem Martin. O dopravě v Hradišti ví své i Gabriela Velartová z Uherského Brodu. „Studuji na UMPRUM, takže hlavní křižovatku a auta tudy projíždějící poslouchám prakticky pořád. Chtělo by to vystavět nějaké další obchvaty," přidává se do debaty mladá Broďanka.

Ilustrační foto.O problému ví i vedení místní radnice. „Velkou bolestí města je zahlcení centra města dopravou," uznal starosta Květoslav Tichavský. „Bohužel absence rychlostní komunikace R55 z Otrokovic do Břeclavi znamená, že veškerá tranzitní doprava ve směru severjih jede po silnici I/55 přes naše město. Na tu se navíc přímo v centru připojuje velmi frekventovaný přivaděč od Zlína," uvedl místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka. Ačkoliv město v roce 2012 dopravě ve svém centru částečně ulehčilo zkapacitněním silnice II/497 na Jarošov a jejího křížení s I/50 na hlavní křižovatce, další pokrok v dohledné době čekat nelze. „To ulehčení dopravy na hlavní křižovatce je znát, svědčí o něm například výrazný pokles ukazatelů prachu v ovzduší na blízké měřicí stanici. Nicméně bez rychlostní komunikace R55 se bohužel další zlepšení očekávat nedají," dodal Zdeněk Procházka. Jiskřičku naděje v tomto směru zažehl premiér vlády České republiky Bohuslav Sobotka, který tento týden do Uherského Hradiště zavítal. „Očekáváme, že úsek R55 od Babic ke Starému Městu by se mohl začít stavět v roce 2019," oznámil 9. září Bohuslav Sobotka.

Podstatný vliv na průjezdnost trojměstí má také seřízení světelné signalizace jednotlivých křižovatek. „Naše křižovatky jsou koordinovány v podobě takzvané zelené vlny. Určité sladění je i s křižovatkami ve Starém Městě, bohužel stávající technologie nám příliš neumožňují koordinaci s Kunovicemi," naznačil Zdeněk Procházka.

A v souvislosti s dopravou návštěvníci Hradiště pozorují i další problémy. „Myslím si, že ideální není v Hradišti ani hromadná doprava," konstatovala Kateřina Vašíčková ze Zlechova. Nicméně i touto oblastí se úředníci údajně zabývají. „Tuto věc je zapotřebí řešit ve spolupráci s Kunovicemi i Starým Městem. Momentálně společně podnikáme kroky ke zlepšení fungování MHD v těchto městech," informoval starosta Květoslav Tichavský.

Čtenáři ukázali, kde vidí slabiny města

Obyvatele Uherského Hradiště podle výsledků internetového hlasování na webu www.slovackydenik.cz trápí v jejich městě nejvíce tyto problémy:

1. Doprava ve městě 39 %

2. Parkování v centru 31 %

3. Bezdomovci 21 %

4.Poloprázdné bytovky 10 %

PTÁME SE V HRADIŠTI: Jak vnímáte dopravu ve městě?

Helena Chmelařová, 21 let, studentka, Zlechov: Podle mě by mohla být dopravní situace i horší, než jaká je v Uherském Hradišti. I když je pravdou, že já ve špičce autobusem či autem moc nejezdím, protože skoro všude jezdím na kole.

Jaroslav Petřík, 59 let, invalidní důchodce, Uh. Hradiště: Pohybuji se po Uherském Hradišti hlavně na kole a v tomto směru si myslím, že má toto město pro cyklisty ideální zázemí. U automobilové dopravy se domnívám, že by zde bylo ještě co zlepšovat.

Tereza Malinová, 20 let, studentka, Boršice: Jezdím hodně na kole a v tomto směru si myslím, že by se Hradišti hodilo víc stezek pro cyklisty. Jinak jezdím i autem a myslím si, že by bylo vhodné vybudovat záchytná parkoviště na okraji města.

Ladislav Hladiš, 49 let, invalidní důchodce, Šumice: Do Hradiště pravidelně dojíždím vlakem a mně osobně doprava ve městě nedělá žádný problém. Ale je pravda, že se pohybuji hlavně po centru, kdybych jezdil autem, měl bych možná jiný názor.

Gabriela Velartová, 16 let, studentka, Uherský Brod: Hradišťskou dopravu znám moc dobře, studuji tam totiž na UMPRUM, takže auta máme pod okny a před dveřmi prakticky neustále. Chtělo by to vyřešit nějakými obchvaty.

Související PŘEDVOLEBNÍ ANKETA: Co vás nejvíc trápí v Uherském Hradišti?