„Stromy ve zbrusu nově vysazené aleji historických jabloňových odrůd nebudou ani v dospělosti zakrývat průhled na velehradský poutní chrám. A proč jsme kolem cyklostezky k bazilice jabloně vysázeli? Ony jsou spojeny s fungováním vesnice a bývalého kláštera, v době květu budou přinášet lidem estetický zážitek, když budou plodit jablka, zase zážitek fyzický a při procházce po stezce stín,“ uvedl starosta Velehradu Aleš Mergental.

K vysazení čtyř posledních jabloní v aleji pozval na sedm desítem dětí z velehradské mateřinky, aby se pomocí svých lopatiček symbolicky podílely na sadbě ovocných stromů a zapojily se tak do péče o životní prostředí.

„Děti byly z dopoledního sázení nadšené a těšily se, jak budou po stezce jabloňovou alejí chodit na vycházky, jak si do ní zajdou se svými rodiči, aby se jim pochlubily, že mladé jablůňky také sázely,“ nechaly se slyšet učitelky mateřinky.

Součástí projektu bylo také vytvoření dvou malých mokřadů na podmáčeném poli mezi Konventním rybníkem a mokřadem Žabinec, které bylo dlouhodobě neobhospodařované a rostl na něm rákos, vodní rostliny a plevelné dřeviny. Součástí jednoho z mokřadů bude dřevěné molo, z jehož středu bude vyrůstat strom.

„Půl milionu korun jsme na zmíněný projekt vynaložili z odměny za čestné uznání v celostátní soutěži Zelená stuha České republiky 2018 a dvě stě tisíc korun jsme dostali za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku v péči o zeleň, životní prostředí, ochranu a rozvíjení přírodních i kulturních hodnot krajiny. Z obecní pokladny jsme uhradili 238 tisíc korun,“ upřesnil způsob financování projektu Aleš Mergental.