Jeho dvoudenní pobyt začal na Velehradě (prohlédl si baziliku i ateliér sochaře Otmara Olivy), pak v Uherském Hradišti absolvoval besedu ve Slováckém divadle, kde ho doprovázeli poradci Věra Čáslavská a Petr Oslzlý, přivítán byl ředitelem divadla Igorem Stránským.

Pěšky prošel městem na radnici, kde byl přijat starostou Ladislavem Šupkou a přednostou Okresního úřadu Ivanem Palackým a setkal se se starosty regionu. Zapsal se do kroniky města a jako dar mu byla předána keramická plastika Idy Vaculkové.

Po krátkém odpočinku (ubytování v hotelu Grand) absolvoval mítink s občany ve zcela zaplněném velkém sále Klubu kultury. Občané měli tehdy možnost své dotazy písemně zasílat předem a tak beseda byla dlouhá. (Vzpomínám, že jsme tehdy dopředu připravili shrnutí dotazů, které se pochopitelně v mnoha případech shodovaly.

S povděkem to kvitovala tehdejší šéfka protokolu Martina Zelenková s konstatováním, že pan prezident bude mít víc času na odpočinek - na oplátku jsem pak mohl druhý den absolvovat pobyt pana prezidenta v Uherském Brodě, Nivnici, Komni a Bojkovicích v doprovodné koloně.)

Mítink svou atmosférou připomínal podobné akce po listopadu 1989. Jako dar předali pracovníci Klubu kultury obraz Zdeňka Targuse Červinky. Překvapivý byl závěr mítinku, kdy ochranka (v počtu jednoho člena) odešla panu prezidentovi pro kabát do kanceláře, na jeviště se nahrnuly davy pro podpis a Václav Havel podepisoval za jevištěm u klavíru knihy a fotografie pouze s „ochrankou“ Klubu kultury.

Ale vše dopadlo dobře a večer pak prožil s cimbálovkou Hradišťanu ve Slovácké búdě. (Snímek Havla za cimbálem vyšel na titulní straně Mladého světa.)

Druhý den odjel pan prezident do Uherského Brodu, po přijetí na radnici odhalil spolu s předsedou české vlády Petrem Pithartem na náměstí obelisk světoznámého sochaře Ivana Theimera (věnovaný odkazu díla Jana Amose Komenského) a po prohlídce Muzea J. A. Komenského navštívil místa spojená s osobností Učitele národů - Nivnici a Komňu.

Svoji návštěvu regionu zakončil v Bojkovicích, odkud odpoledne odlétal vrtulníkem od zámku Nový Světlov. Všude byl nadšeně vítán a zcela jistě se cítil „jako doma“.

Václav Havel navštívil Uherské Hradiště ještě dvakrát, 29. září 1999 v rámci cesty po oblastech postižených povodněmi a pak (nikoli už jako prezident) i s manželkou Dagmar v roce 2007 v rámci Letní filmové školy a uvedení dokumentárního filmu „Občan Havel“.

Sešel se tehdy i se členy Slováckého divadla. Všechny tři návštěvy Václava Havla v Uherském Hradišti měly důstojný průběh a asi málokteré město se může chlubit tím, že ho třikrát navštívila jedna z nejvýznamnějších osobností české a světové historie.

Miroslav Potyka