Do města Komenského byli už od roku 1941 přesunováni Židé z celé Moravy. Vzniklo tam totiž deportační středisko.

„Byla to většinou místa, kde působily v předcházející době židovské komunity a byla zde tak možnost ubytovat svezené židovské rodiny z okolí. V případě Uherského Brodu zde začala německá okupační moc shromažďovat obyvatele židovského původu od května 1941,“ vysvětlil historik Muzea Jana A. Komenského Radek Tomeček.

Vedení Protektorátu tam shromažďovalo obyvatele okresů Uherský Brod, Uherské Hradiště Hradiště, dále Židy z Kyjova, okresu Hodonín, Vsetín, Zlín a Veselí nad Moravou.

„Všichni noví přistěhovalci prošli registrací a byli prozatímně ubytováni v uherskobrodském ghettu, které se katastrálně shodovalo s bývalým židovským městem. Některé rodiny byly ubytovány i mimo toto ghetto v domech, které drží ve městě židovské rodiny,“ popsal situaci v první polovině 40. let minulého století historik. Počet židovského obyvatelstva se tehdy tak zvýšil z původních asi osmi set na 2 838 osob.

„Židovská komunita dostávala výzvu k transportu prostřednictvím židovské samosprávy. Ta předávala lidem informace, kde a kdy se mají shromáždit, co si mohou vzít s sebou. Šlo se podle seznamů, které dodala okupační správa. Židovská samospráva neměla moc možností, jak lidem pomoci,“ řekl historik Marcel Sladkowski. Za neuposlechnutí hrozila bez pardonu smrt.

Svědkem neveselých historických událostí bylo také reálné gymnázium v Uherském Brodě, dnes Gymnázium J. A. Komenského.

Tam se Židé před transportem scházeli.

„Po zaregistrování strávili jednu noc na slamnících v budově reálného gymnázia a druhý den odcházeli k nedalekému nádraží. Tam nasedali do transportního vlaku, který byl složen z normálních osobních vozů a jeli do Terezína,“ přetlumočil ústní podání Radek Tomeček.

Z Terezína šli potom 1. 2. 1943 do tři kilometry vzdálených Bohušovic nad Ohří a tam nasedali, vyprávění přeživších svědků, do osobních vagonů a byli deportováni do Osvětimi.

Na cestu si mohli sbalit zavazadlo do 50 kilogramů. Mnoho z deportovaných lidí má v úmrtním listu napsáno datum 1. 2. 1943, den, kdy dorazili do Osvětimi.