Projekt návratu praturů, který od poloviny dubna realizuje obec Modrá ve své režii, se stal významným počinem k navrácení a ochraně velkých kopytníků nejen na Slovácku, ale i na Moravě. První stádo zpětně šlechtěných praturů, jeden samec a pět samic, bylo jako první v celé střední a východní Evropě přivezeno do Milovic v říjnu roku 2015 z Nizozemí.

„V Milovicích spatřila v říjnu 2016 světlo světa první mláďata praturů, z nichž tři jalovičky, každá o váze přes tři centy, ale také jeden šesticentový býček, byli letos přivezeni do obůrky na Modré,“ informoval její starosta Miroslav Kovářík.

Netajil se tím, že okruh čtyř set metrového dřevěného naučného chodníku s můstkem, pod nímž bude projíždět těžká technika na polnosti zemědělských podniků, povede místy až 4,30 metru nad terénem obůrky, malou částí však po terénu. Pratuři ale budou od návštěvníků odděleni zábradlím a ohradou.

„Dvoupatrová pozorovatelna nebude sloužit jako rozhledna, ale dětem i dospělým, kteří se mohou v klidu posadit a bezpečně se podívat nejen na pratury, ale i po okolní krajině. Pozorovatelna bude sloužit také k pořádání výukových programů, zejména pro děti,“ řekl Miroslav Kovářík. Netajil se tím, že obůrka by měl být rozšířena o další rostlinné a živočišné druhy. Kupříkladu o vodní ptactvo mokřadů, ale i hrabavé ptáky.

Stezku praturů z 3,5 milionu buduje Modrá nikoliv s pomocí dotací, ale z výtěžků provozu tamního Archeoskanzenu a Živé vody. Lidem by měla ukázat, že stejně jako třeba pes, který žije s člověkem, aniž by si to uvědomoval, i pratur byl kdysi důležitou součástí života člověka.