Před domky vystoupila muzika ze ZUŠ Hluk, ženský pěvecký sbor Klebetnice a místní dětský soubor Zpívání.

„Akce se nám moc povedla. V úterý se přišlo podívat přes sto dětí ze škol. V sobotu domky navštívilo kolem čtyř set lidí,“ prozradil Miroslav Jelének, správce hluckých památkových domků.

Nápad uspořádat praní postaru se zrodil v hlavách hluckých tetiček při realizaci akce s názvem Prakuchařky našich pradědečků. Se životem a zvyklostmi předků chtěly seznámit hlavně hlucké děti. Zájem široké veřejnosti pořadatele překvapil.

„Poděkování patří Marii Lekešové, Josefě Štefaníkové a Ludmile Hrdinové, které se přípravě praní naplno věnovaly,“ dodal Jelének. Dalším pořadem, který plánují, bude v domcích vaření na konci září.

„Praní se líbilo nejvíce dětem. Myslím, že se nám to opravdu docela povedlo,“ podotkla Kateřina Říhová, vedoucí ženského sboru Klebetnice a jedna z organizátorek.