Reagovala na text ve zpravodaji, kde zástupci obecního úřadu označili některé své spoluobčany za kverulanty. Situace se ale neuklidnila ani po medializaci problému.

Představitelé obce vydali v březnovém zpravodaji text, který opět tvrdě kritizuje nespokojence, jež upozornili na chyby při výběrovém řízení na rekonstrukci místní školy. „Necháváme na vás na občanech, abyste si udělali vlastní obrázek o této kauze. Jenom se ptáme: jaké cíle sledoval autor anonymního dopisu, když udání nebylo vedeno proti obci jako celku, ale směřovalo pouze na osobu starosty? Co tím získal tento člověk – dobrý pocit, že poškodil celou obec (nikoli starostu) a navíc obec připravil o 50.000 Kč? Rozhodněte sami, zdali podobné projevy pokřiveného jednání jsou hodny naší/vaší pozornosti a jak ve svém důsledku ovlivňují práci a život v obci,“ píše se v textu, pod kterým je v posledním zpravodaji podepsáno Vedení obce Prakšice.
Prohlášení ve zpravodaji považují kritici za skandální. Autor podle nich popřel všechny zásady slušnosti i demokracie. „Text považuji za hanlivý. V podstatě vyzdvihuje tvrzení, že lidé, kteří si dovolují upozornit na nešvary v obci jsou vyvrhelové společnosti a kverulanti. Něco takového ale v demokratické společnosti nemohu považovat za normální,“ sdělil muž, který sice nechal své jméno k dispozici redakci, kvůli obavám z osobních útoků však požádal o zachování anonymity.

Vlnu nesouhlasu odstartovalo chybné výběrové řízení na druhou etapu rekonstrukce základní školy. Verdikt o pochybení vynesl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který okolnosti výběrového řízení prověřil na základě upozornění jednoho z obyvatel. A jaký je výsledek? Viník musí zaplatit pokutu ve výši 50 tisíc korun. Informoval o tom Kristián Chalupa z Úřadu pro hospodářskou soutěž.

„Zadavatel špatně vyloučil tři zájemce, protože nedodali čestné prohlášení, že v posledních třech letech nebyli disciplinárně potrestáni. Zadavatel však dle zákona prohlášení požadovat nemůže,“ dodal Chalupa, podle kterého má pokuta spíše preventivní charakter.

Starosta obce tvrdí, že autorem textu ve zpravodaji je místostarostka Irena Bandriová. „Chtěla jsem textem upozornit na to, že nesouhlasná stanoviska spoluobčanů bychom v první řadě měli řešit společně, na obecním úřadě, nikoliv přes média. Diskuzím se zástupci obce nebrání. Vadí mi ovšem, že někteří obyvatelé obce dávají přednost anonymním oznámením úřadům a médiím před konstruktivní diskuzí se zastupiteli,“ vysvětlila místostarostka Prakšic Irena Bandriová.

Vedoucí katedry žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci Petr Orság se domnívá, že autoři obecního zpravodaje by se měli řídit vlastním etickým cítěním. „Obecní zpravodaj snese srovnání s firemním časopisem a nemůžeme na něj uplatňovat kritéria, kterými posuzujeme nezávislá periodika. Starosta a další autoři v obecních zpravodajích ale v těchto tiskovinách oslovují své voliče a měli by k tomu volit eticky vhodná slova. Výraz „kverulant“ je na hraně snesitelnosti etické tolerance,“ míní Orság.