„Ty tam jsou časy, kdy myslivecká základna čítala 1600 členů. Dnes je jich organizovaných v Českomoravské myslivecké jednotě 1040 a jejich průměrný věk se blíží šedesátce. Myslivost se tak stává spíše formou rodinného dědictví. V posledních letech klesá zájem mladých lidí o zkoušku z myslivosti, která dává myslivci oprávnění k výkonu práva myslivosti,“ vysvětlil Karel Blahušek, předseda Okresního mysliveckého spolku (OMS) Uherské Hradiště.

Svatý Hubert by dnes z přílivu mladé krve do kroužků myslivosti asi radost neměl. Vždyť v 80. letech minulého století fungovalo na Slovácku 42 kroužků mladých přátel přírody a myslivosti, zatímco nyní jsou v okrese jenom čtyři takové kroužky.

Systematické práci s 838 dětmi a mládeže ve věku do 26 let se věnuje 30 ze 74 sborů dobrovolných hasičů (SDH) na Uherskohradišťsku, v nichž je organizováno 3054 členů.

„Formou her působíme již na děti v mateřských školách. Už půl století mohou školáci rozvíjet činnost nejen v požární ochraně a jiných oblastech v celoroční hře Plamen. Více než 40 let se na všech stupních škol a ve SDH koná jako nenásilná forma preventivní výchovy literární a výtvarná soutěž s názvem Požární ochrana očima dětí,“ shrnula aktivity hasičů v práci s mladou generací Naděžda Dyčková, členka odborné rady mládeže při Okresním sdružení hasičů Uherské Hradiště. 

O něco lépe v souvislosti s náborem mladých se daří včelařům.

„Obměna musí v řadách slováckých včelařů probíhat neustále. Mám radost, že v současné době nám v regionu pracuje 10 včelařských kroužků, zatímco před deseti lety jich tu bylo o šest méně,“ informoval Karel Hladiš, předseda okresního výboru Českého svazu včelařů, podle nějž jsou děti a mládež alfou a omegou včelařiny na Slovácku.

S potěšením konstatoval, že v celostátní soutěži Zlatá včela v Nasavrkách v minulých dnech obhájil loňské prvenství brodský včelařík Marek Matulík.

„V pátek a v sobotu čtvrtého červnového týdne jsme uspořádali I. setkání včelaříků na palouku pod Buchlovem. Chtěli jsme tím podnítit zájem dětí o činnost ve včelařských kroužcích,“ řekl Miroslav Smatana, vedoucí buchlovického kroužku mladých včelaříků.