Nevypadá na ně. Má v sobě totiž to, čemu se všeobecně říká jiskra života. Dokáže se za správnou věc postavit a pevně svá stanoviska zastávat. Takové vlastnosti ovšem nepadají do klína jen tak. Někdy se utvářejí v rodině, jindy na základě studia či v pracovním kolektivu, do něhož vedou kroky ze školních lavic.

Jeho slova jsou vázána až příliš velkou dávkou skromnosti, již by člověk v tomto případě pramálo čekal.

Řeč se proto stáčí k jeho studiu na Střední průmyslové škole stavební ve Zlíně, z níž zamířil do funkce stavbyvedoucího. Za daných okolností jsem spíš uvítal jeho odpovědi na moje otázky.

Jaké máte koníčky? Který z nich přerostl v koně?

Myslivost a hlavně lovecká kynologie.V Česku, ale určitě i v Huštěnovicích pomalu sundáváme z úst roušky. S létem virus covidu přirozeně slábne.

Mají lidé v obci obavy, že se v podzimních dnech covid v nějaké mutaci vrátí?

Myslím si, že lidé jsou už s koronavirem tak unavení, už je moc nezajímá.

Naučili se občané Huštěnovic brát covidové nebezpečí vážně a nosit respirátory tam, kde to bylo potřeba?

Ano. Všichni svědomitě dodržovali nařízená opatření. Nezaznamenal jsem, že by je někdo schválně nedodržoval.

Jak se u vás v Huštěnovicích v současné době máte?

Odpovím velmi stručně. Výborně. A mám z toho radost.

Co je u vás v obci nového? Co se vám loni podařilo vybudovat či rekonstruovat?

Loni se nám podařilo zrekonstruovat ulici Klínky a vybudovat parkoviště na návsi a za obchodem, ale také zrekonstruovat prostory po bývalé lékárně, ve kterých vzniklo zázemí pro návštěvníky a sportovce včetně pingpongové místnosti.

Jak hodnotíte poslední volební období, co se v něm podařilo v obci vybudovat?

Volební období budou v příštím roce hodnotit především občané. Já jej celkově hodnotím jako úspěšné. Podařila se realizovat spousta akcí. Kupříkladu rekonstrukce obecního úřadu a kompletní proměny tří ulic.

Jaké vztahy panují mezi zastupiteli?

Vztahy jsou velmi přátelské, a to mě těší. Jsou obětaví a mnoho svého elánu, času a nadšení věnují práci s lidmi.

S jakým rozpočtem hospodařila obec v loňském roce, s jakým to bude letos?

Příjmy v loňském roce činily 16 538 807 Kč, výdaje 18 761 190 Kč. V letošním roce by měly být příjmy a výdaje vyrovnané, tedy 11 milionů 546 tisíc korun. Na účtu obce máme 27 800 000 Kč.

Co byste ještě chtěli v tomto volebním období v obci a pro občany udělat?

Připravujeme rekonstrukce dalších ulic a rozšíření základní školy.Co se vám doposud dosáhnout nedaří?Chtěli bychom zrekonstruovat kuchyň mateřské školy, která slouží i pro základní školu. Bohužel jsme na dotaci zatím nedosáhli z důvodu velkého počtu projektů malé finanční alokace dotačního titulu. Náš projekt byl zatím zařazen mezi náhradníky.

Na starostu se spoluobčané často obracejí s prosbou o radu. O jakou nejčastěji jde? S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi lidé přicházejí?

O radu se nejčastěji obracejí lidé v tíživé životní situaci, kteří mají finanční problémy a hrozí jim například exekuce. Nejčastější stížnosti jsou na nevhodné parkování na chodnících a místních komunikacích, ale také na volně pobíhající psy po vesnici.