Janíčkovi jsme na základě jeho již osmnáctileté zkušenosti položili několik otázek týkajících se zaměstnávání lidí se zdravotními omezeními.

V souvislosti s novým zákoníkem práce se mluví o propouštění zdravotně postižených zaměstnanců. Jaká je situace v našem regionu?

Neřekl bych, že nový zákoník práce je z tohoto pohledu nevýhodný, naopak spíše uvolnil bariéry. Dřívější zákoníky totiž obsahovaly ustanovení, která znemožňovala propuštění zdravotně postiženého zaměstnance, dokud neměl zajištěné jiné zaměstnání a pokud nebyl úřadem práce udělen předchozí souhlas s jeho propuštěním. Dokonce neumožňovala v případě těchto zaměstnanců zaměstnávání na dobu určitou a využívání zkušební doby. Postupnými novelizacemi, přibližně od roku 2000, byla tato ustanovení odstraněna. Nový zákoník práce na uvedené změny navázal a nyní jsou podmínky pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením volnější. Zaměstnavatelé se dříve obávali zaměstnat takového člověka. Pokud se totiž neosvědčil, bylo velmi složité jej propustit.

Jaký je vývoj zaměstnávání postižených?

Kdybych se vrátil hodně do minulosti, byl v roce 1995 schválen zákon o důchodovém zajištění, který vedl k přehodnocování zdravotního stavu osob zdravotně znevýhodněných. V řadě případů byly lidem odňaty plné invalidní důchody. Tito lidé začali postupně přecházet do evidence úřadu práce. Od té doby, bez ohledu na situaci na trhu práce, nám začaly stoupat počty uchazečů se zdravotním postižením. Později, někdy v letech 1999 a 2000, se do vývoje nezaměstnanosti zdravotně postižených začal promítat i vzestup celkové nezaměstnanosti.

Současná situace vypadá jinak?

Dnes je situace taková, že když srovnáme vývoj za poslední dva roky, od května 2006 do května 2008, tak došlo k poklesu celkového počtu uchazečů o práci z 5347 na 3848. Zatímco když se podíváte na počty uchazečů se zdravotním postižením, jejich počet pokles jen o 264 uchazečů. V případě těchto lidí je znát, že pokles není tak výrazný. V celkovém počtu uchazečů se jejich podíl, za tento čas zvýšil z 29,7 na 34,4 procent. Tyto údaje naznačují, že pokles celkového počtu uchazečů je výraznější než u lidí se zdravotním postižením.

Daří se vám nacházet práci zdravotně postiženým?

Své však vypovídají i počty zdravotně postižených, kteří z naší evidence odcházejí a naopak přicházejí. Během roku odešlo 900 a přišlo 800 těchto uchazečů. Čísla naznačují, že lidé se zkoušejí zaměstnat, ale zjišťují například, že jim konkrétní práce zdravotně nevyhovuje, a pak se vrací. Další skupina těch, co se vrací, se nechává zaměstnávat na dobu určitou. Je vidět, že tato skupina uchazečů není statická, jak by se na první pohled mohlo zdát. My tyto uchazeče o zaměstnání v rámci aktivní politiky zaměstnanosti upřednostňujeme na vyhrazená místa, která zaměstnavatelům pomáháme financovat. Máme zájem, aby se i pro ty, kteří jsou z našeho pohledu nesnadno umístění, vytvářela nová pracovní místa.

Jak je těžké získat v našem region práci pro lidi v plném invalidním důchodu, jako jsou neslyšící nebo vozíčkáři, kteří chtějí pracovat?

Musím říct, že vozíčkáře v evidenci nemáme ani jednoho. Máme tady několik neslyšících a nedoslýchavých a nevidomých. Je velmi těžké těmto lidem shánět práci, protože zaměstnavatelů, kteří by je přijali, není mnoho.

Tito lidé se často snaží si pomoci sami a nebo prostřednictvím speciálního poradenství. Také projekty podporované Evropskou unií jsou zaměřené na pomoc těmto lidem. Nejsou směřované přímo na tělesně postižené, ale na uchazeče evidované déle než rok a na uchazeče s dalšími handicapy, jako jsou lidé nad padesát let. Tyto skupiny se nám často prolínají. Právě lidé se zdravotním postižením bývají většinou dlouho v naší evidenci. Pro uchazeče s vážným zdravotním postižením musíme místa vyhledávat individuálně.

Vzpomenete si na nějaký konkrétní případ?

Měli jsme tady například mladého chlapec vozíčkáře, absolventa obchodní akademie, ne jako uchazeče, ale jako zájemce s plným invalidním důchodem. Podařilo se nám pro něj pomoci vytvořit zajímavé místo ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Vytvoření takového místa je však velmi náročná práce. Musíme v terénu najít vhodné místo a jednat se zaměstnavateli.

Jaké projekty pomáhají zaměstnávání handicapovaných?

Právě u nás běží pilotní projekt s názvem Institut trhu práce, v jehož rámci jsou na úřadu práce zaměstnáni čtyři pracovníci financovaní z prostředků Evropské unie. Institut trhu práce je zaměřen na zvýšení kapacity úřadu práce a také zkoušení nových metod. Protože věnovat se uchazečům vážně tělesně postiženým je náročná práce, kterou zvládáme s vypětím sil, zaměřuje se Institut trhu práce i na pomoc těmto lidem. Za normálního stavu nám nezbývalo moc prostoru, abychom obcházeli firmy a zjišťovali možnosti jejich zaměstnání. Tento projekt je zaměřený díky individuální péči na nejproblémovější uchazeče. Samozřejmě se o obtížně zaměstnatelné uchazeče staráme běžně i v rámci speciálního poradenství.

Kompletní článek najdete v tištěném vydání Slováckého deníku a nově ve službě E-paper.

Již dříve uveřejněné texty s tématem zaměstnanosti naleznete vpravo nahoře v oddíle Související články