Zatímco před loňskými Vánocemi zmizelo lešení z interiéru baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje a její návštěvníci si mohou se zatajeným dechem prohlížet restaurované fresky, plastické výzdoby, štuky a mramory, při pohledu na svatyni zvenčí budou mít až do konce června smůlu. Ačkoliv se na prostranství kolem baziliky už nic měnit nebude, chrám je obehnán lešením, aby jeho plášť do oslav 1150. výročí od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu zazářil novou fasádou.

„Průčelí baziliky na západní straně bude do pouti kompletně opravené a bez lešení," potvrdila Věra Homoláčová, koordinátorka obnovy velehradského areálu. Podle jejího vyjádření je z devadesáti pěti procent reálný předpoklad, že bude opravena také severní strana baziliky směrem k ohradní zdi s kaplemi národů. „V případě, že by se to z časových důvodů nebo pro nepřízeň počasí nestihlo, bude lešení ještě před poutí demontováno. Po ní by byla obnova fasády dokončena. Taková je dohoda se zhotovitelem stavby," informovala Homoláčová. Východní část baziliky však do oslav významného jubilea pravděpodobně opravena nebude. Omlazení chrámového pláště spolkne 15 milionů korun.

„V minulých dnech byla dokončena rekonstrukce kostelíku Zjevení páně, lidově zvaného Cyrilka. Předpokládám, že do velehradské pouti budou v jejím interiéru ukončeny i restaurátorské práce," sdělil technický dozorce stavby Miroslav Machala.

V závěru května by podle něj měla být ukončena obnova stavební části lapidária. Pak v něm bude instalována expozice, která veřejnosti odhalí nejzásadnější události celého poutního místa. „Libreto výstavy zpracovalo Centrum Aletti Velehrad-Roma. Výstava zachytí průřez nejdůležitějšími událostmi v dějinách Velehradu od příchodu cisterciáků na Velehrad a jejich působení, přes cyrilometodějskou misi na Velkou Moravu, ale i nejdůležitější stavební etapy a archeologické nálezy," sdělil velehradský farář Petr Přádka.

O velehradské pouti by se měly bazilikou rozeznít i rekonstruované varhany, které byly před devětatřiceti lety postaveny krnovskou firmou. Naposledy na ně hrál velehradský varhaník Jakub Macek 31. července 2010

při třetím ročníku koncertu ke cti svatého Ignáce z Loyoly. Pak už je umlčela oprava. Varhany jsou na kůru baziliky nainstalovány, čeká se ale na jejich naladění.

„Varhany, které měly 5 521 píšťal, tři manuály a zvonkohru, si rekonstrukci rozhodně zasloužily. Při ní se díky nové technologii rozšířil počet kombinací z bývalých čtyř na tisíc. Bazilika bude mít nástroj koncertního typu, srovnatelného s těm nejlepšími v Evropě," informoval Jakub Macek.