S výsledky obou průzkumů ÚZSVM seznámil také Moravské zemské muzeum, v jehož spolupráci bude v části areálu bývalé věznice vybudováno důstojné Muzeum totality připomínající pohnutou historii tohoto místa. Průzkumy mají zároveň posloužit pro přípravu architektonické soutěže.

„Stavebněhistorický průzkum potvrdil předpoklad, že naprostá většina konstrukcí věznice pochází z období výstavby, tedy z let 1896 - 1897. Do stejného období jsou pak datovány i některé dveře k celám, cihlová dlažba, mříže či zachovalý kovový čistič obuvi. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že až do roku 1948 nedošlo v areálu věznice k žádným větším stavebním zásahům,“ uvedla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová. 

Vystavené hračky v Kunovicích  připomínaly dospělým jejich dětství, zatímco dětem něco zvláštního, s čím by si možná ani neuměly hrát.
V Panském dvoře v Kunovicích návštěvníci obdivovali panenky a retro hračky

Areál začal chátrat v roce 1960

Až v roce 1953 byla podle jejích slov vybudována kanalizace a změněna dispozice jednotlivých cel, společných prostor i venkovního dvora.

V období po zrušení věznice v roce 1960 začalo pozvolné chátrání. V tomto období došlo rovněž k největším ztrátám mobiliáře v interiéru. Ukázalo se, že nejstarší barevná výmalba byla v případě vězeňských křídel s celami pravděpodobně řešena velmi jednoduše v bílém nebo šedomodrém odstínu.

„Dle sond lze rovněž usuzovat, že celý areál byl při svém vzniku opatřen pískově žlutým nátěrem a jako plnivo pro vápennou omítku byl použit říční písek. To dokládá hojný výskyt nalezených schránek sladkovodních měkkýšů,“ dodala Michaela Tesařová.

Součástí stavebněhistorického průzkumu bylo také provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu. Desítka sond v areálu věznice odkryla podle Michaely Tesařové například zbytky komunikací z různých období fungování objektu, základy staveb i původní dláždění nádvoří. 

Virtuální prohlídku hradišťské věznice má umožnit projekt Za zdí.
Virtuální prohlídku hradišťské věznice má umožnit projekt Za zdí

Po průzkumech bude architektonická soutěž

Druhý průzkum pak detailně zdokumentoval základní stavebně technický stav nejen hlavní budovy, ale například i garáží či obvodových zdí. Souběžně s tímto průzkumem probíhaly rovněž další speciální diagnostické průzkumy, jako například mykologický, geologický, hydrogeologický či radonový.

„Čekám sice na možnost seznámit se s podrobnějšími výsledky průzkumů, ale určitě bude namístě propojit ty nové poznatky s dalším rekonstrukčním zpracováním. Je důležité mít to zmapované i v souvislosti se zpracováním architektonické soutěže,“ řekla Deníku Anna Stránská, předsedkyně spolku MEMORIA, iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti.

A právě architektonická soutěž nové podoby věznice má být podle jejích slov krokem, jenž by měl po nezbytných průzkumech následovat.V areálu bývalé věznice má vzniknout důstojné Muzeum totality a přesunout se do něj mají také okresní státní zastupitelství, okresní soud a probační a mediační služba.

Justiční palác s věznicí v Uherském Hradišti vybudovali v letech 1891 – 1897. První političtí vězni trávili v tamních celách své tresty už v počátcích československé republiky, poté její prostory poznala řada protinacistických odbojářů. Její historie pokračovala po 2. světové válce, kdy se stala místem retribučních lidových soudů a následných poprav.

Uherskohradišťská nemocnice.
Přes 70 procent pacientů hospitalizovaných s covidem v Hradišti není očkováno

Procesy po roce 1948 se zase dotkly desítek lidí z řad politické opozice, včetně mnoha nevinných. Věznice přestala fungovat v roce 1960, kdy se přiléhající krajský soud přesunul z Uherského Hradiště do Brna a okresní soud do budovy okresního národního výboru.

Část justičního areálu poté sloužila správě SNB.Od 90. let 20. století se na její opravu hledají prostředky. Budovy se pokusila od ministerstva spravedlnosti získat zpět hradišťská radnice, ale neúspěšně. Věznici donedávna spravoval Okresní soud Uherské Hradiště, který jeho část doposud využívá k uskladnění spisů.

Na základě Memoranda podepsaného sedmi stranami však přešlo hospodaření s věznicí pod stát, který v únoru roku 2020 začal s přípravnými pracemi na opravě areálu.