Proto i strážci zákona budou při pochůzkách nyní důslednější než v podzimních a zimních měsících, aby tak podobná nebezpečí eliminovali.

„Budeme se více zaměřovat na místa, kde drogově závislí mohou posedávat. Pravdou totiž je, že ve srovnání s předešlými lety se například počet nálezů injekčních stříkaček a jehel zvýšil,“ podotkl zástupce velitele hradišťské městské policie Vlastimil Pauřík.

Z jeho poznatků vyplývá, že v minulém roce strážníci na území města nalezli zhruba padesát jehel a stříkaček, přičemž o rok předtím figurovalo v jejich statistikách o dvacet podobných případů méně.

Letos strážci zákona vyčistili od nebezpečného odpadu asi patnáct míst slovácké metropole. „Paradoxně nejčastěji tyto předměty nalézáme v centru města, ale také v zákoutích různých částí Uherského Hradiště. Drogově závislí se také dost často scházejí v městských parcích,“ poznamenal Pauřík.

Méně časté jsou nálezy jehel u dětských hřišť a pískovišť. Odborníci ale i přesto varují, aby lidé byli v těchto místech opatrní. „Případné zranění injekční jehlou může ve výsledku znamenat vážné onemocnění, například HIV nebo žloutenkou,“ připomíná lékařka Jana Šťastná.

Vedoucí hradišťského střediska pro drogově závislé Charáč Vladimír Kaška připouští, že teplejší počasí je pro drogově závislé živnou půdou. „V terénu se nyní vyskytují více než v předešlých měsících. Jejich ukázněnost ale postupem let velmi stoupla. Díky důsledné osvětě si k nám chodí jehly vyměňovat, takže by se tento materiál neměl povalovat venku,“ uvedl Kaška.

Podle velitele strážníků ale může změna počasí zvýšit i počty uživatelů sezónních drog. „V teplejším období může být větší počet uživatelů marihuany a lysohlávek,“ připustil Kaška.