„Našim cílem bylo zejména vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou jsme dosáhli i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ popisuje význam prací generální ředitel Povodí Moravy, Václav Gargulák.

Ochrana proti povodním

Odstranění nánosů zvýšilo retenční schopnosti nádrže, opravy výpustného zařízení a oprava hrází zase zajistilo bezproblémový provoz vodního díla nejen za běžných situací, ale také během povodní.

Práce na obnově Gramance odstartovaly v dubnu 2023, trvaly 13 měsíců a přišly na 16,4 milionů korun, které částečně poskytlo Ministerstva zemědělství v rámci programu Podpora opatření na  robných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa a částečně z vlastních zdrojů Povodí Moravy. V současnosti probíhá napouštění vodní nádrže.

Vodní nádrž Gramanec leží Chylickém potoce, který je levostranným přítokem Petříkovce a potoka Okluky, který ústí do Moravy. Nádrž vznikla v 60. letech 20. století, má rozlohu 4,1 ha a zásobní objem 56 000 m³.

Obnova malých vodních nádrží je pro vodohospodáře mimořádně důležitá, protože hrají významnou roli v příslušné lokalitě obzvlášť v období sucha, kdy dokážou krátkodobě vylepšovat vodní bilanci v menších tocích, aby nevysychaly.

Mimo to nádrž po napuštění poskytne útočiště mokřadním a bažinným společenstvům a vhodné podmínky pro hnízdění ptactva. Během posledních dvou let obnovilo Povodí Moravy například vodní nádrže Santon na Brněnsku, Ordějov na Uherskobrodsku, Předního rybníku u Hustopečí či Třebařov na Šumpersku.

Neuniklo vám? S vítěznými poháry napochodovali malí fotbalisté na hradišťskou radnici

Oceněných malých fotbalistů na hradišťské radnici; pondělí 10. června 2024 | Video: Pavel Bohun

Vybrali jsme pro vás: