„Nejvíce škody napáchala voda v některých místních částech Valašského Meziříčí a v místních částech a blízkém okolí Lešné, Zašové a Zubří. Po celý čtvrtek jsme zjišťovali rozsah škod v postižené oblasti,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Dodal, že pracovníci Správy a údržby silnic zatím čistili vozovky a obnovovali jejich sjízdnost, pročišťovali příkopy a některé propustky, které zaneslo bahno, stromy a další předměty. Současně v terénu rozmísťovali nezbytné provizorní dopravní značení, zákazy vjezdu a vyznačovali objížďky.

Velká voda strhla dva mosty, trhala a odplavovala krajnice silnic, podemílala okraje vozovek. Působením přívalu vody se zřítil most u Veselé, která je místní částí obce Zašová. Další, se zřítil na okraji Mštěnovic, které jsou místní částí obce Lešná. „Obnova každého z nich bude stát asi osm milionů korun. Teď sháníme mostní provizoria, která bychom mohli v těchto lokalitách umístit na dobu, než se podaří postavit nové mosty,“ uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Podotkl, že škody na narušených silnicích II. a III. třídy ještě nejsou všechny vyčísleny; předběžně se ale odhadují na dalších minimálně osm milionů korun. „V tuto chvíli ještě nevíme, jestli voda nezničila i některé propustky, které jsou nyní pod nánosy bahna. Pokud by se tak stalo, tento odhadovaný rozsah škod by se ještě výrazně zvýšil,“ dodal Bronislav Malý.