Jejím hlavním organizátorem je už pošesté Petr Gabriel (na snímku), osmadvacetiletý zaměstnanec Orla, který má za sebou řadu zkušeností v organizování cyklopoutí či jiných orelských akcí. V čase horečných příprav na cyklopouť poskytl Petr Gabriel Slováckému deníku exkluzivní rozhovor.

V kterém roce jste začali s cyklopoutěmi a jaký byl jejich důvod?
S organizováním cyklopoutí pro větší počet zájemců jsme začali v roce 2004. Tenkrát jsme poprvé uspořádali cyklopouť do Mariazell, která nebyla určena jen úzkému okruhu našich známých, ale naopak celé široké veřejnosti. Zúčastnilo se jí 117 cyklistů. Při každém putování nás spojují tři základní hodnoty: sport, společenství a duchovno.

V loňském roce jste při jedenáctidenní cyklistické pouti ujeli po stopách českých světců z Chebu do Uherského Brodu 900 kilometrů. Kudy povede poutní trasa letos a kolik při ní našlapete kilometrů?
Z Uherského Brodu vyrazíme 6. srpna dopoledne směrem na Sudoměřice, kde překročíme státní hranici se Slovenskem. Trasa dále povede přes Šaštín, Bratislavu, Györ, Tatu, Budapešť, Ostřihom, Nitru a Nové Mesto nad Váhom zpět do Uherského Brodu. Předpokládám, že na kolech ujedeme přes šest stovek kilometrů. Byla-li loňská cyklopouť po Česku spojena s oslavou 100 let Orla, tak ta letošní bude mít také svou zvláštnost. Cyklisté při pouti poprvé překročí hranice tří států – Česka, Slovenska a Maďarska.

Kolik poutníků vyrazí na náročnou trať?
Na letošní cyklistickou pouť se vydá 125 účastníků, což je o osm víc než v prvním ročníku do Mariazell. Dá se tedy předpokládat, že překonáme pomyslnou hranici celkových 500 účastníků, kteří s námi jeli na předchozích pěti cyklopoutích do Mariazell (2004 a 2007), do Kolína nad Rýnem (2005), Čenstochové (2008) a vloni po České republice. Největší část tvoří cyklisté ze Zlínského kraje. Zastoupeny budou ale i další kraje republiky.

Je stanovena nějaká věková hranice pro účast na cyklopouti?
Co se týče věkové hranice, držíme se hesla „každý je tak mlád, jak se cítí“. V pelotonu budou studenti základní, střední i vysoké školy, čtyři kněží, mezi nimiž bude i nový hradišťský farář Jan Tomko, rodiny i senioři. Nejstarším účastníkem bude pětasedmdesátiletý pan Kunčický z Ostravy, nejmladším bude šestiletý Filípek Janík. Ten pojede na kole spojeném tyčí s bicyklem jednoho z rodičů.

Start cyklopouti bude už potřetí v Brodě. Než vyrazíte na okružní cestu kolem Uherského Brodu a po několika obcích regionu, máte pro účastníky připravený poutavý program. Jaký?
Ve čtvrtek večer a v pátek ráno budou v brodském klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svaté. Po té čtvrteční bude na orelském stadionu připraveno hudebně– –literární pásmo Slunci vstříc – Pavel Švanda, které je věnováno člověku, jenž bojoval proti totalitnímu systému. Po něm bude mít přednášku účastník cyklopoutě a děkan Fakulty technologie UTB ve Zlíně Petr Hlaváček. Ta bude na téma Obouvání andělů aneb Co možná nevíte o andělech a báli jste se zeptat. Slavnostní start cyklopouti se uskuteční 6. srpna na nádvoří před klášterním kostelem, a to patnáct minut po desáté hodině.