Nyní je spojuje nově vyznačená mezinárodní poutní trasa Cyrilometodějské stezky. Poutníci se na ni poprvé vydají 21. srpna 2019. V areálu bývalého kláštera na Velké Skalce bude trasa symbolicky otevřena v 9 hodin za účasti zástupců partnerských krajů - Zlínského a Trenčínského.

„V minulém roce jsme připravili úseky Cyrilometodějské stezky směřující hvězdicově do Velehradu zejména na Moravě a na putování poutníci vyrazili z Vranova nedaleko Brna. Trasami, které ukazují formování naší kulturní identity i kulturní krajiny mj. deklarujeme snahu přibližovat, zvelebovat a zpřístupňovat veřejnosti jak významné, tak méně známé sakrální, středověké a jiné památky na trasách stezky. Naší snahou je Cyrilometodějskou stezku jako mezinárodní projekt dostat na mapu kulturních stezek Evropy,“ uvedl členy Rady Zlínského kraje Jan Pijáček.

Srpnové putování je naplánováno do čtyř dnů, během nichž skupinka přibližně 30 poutníků zdolá trasu dlouhou bezmála 90 kilometrů, vedenou převážně Bílými Karpaty.

Nejprve ze Skalky nad Váhom přes Trenčín budou poutníci směřovat do Žítkové, pak navštíví Bojkovice, Luhačovice a přírodním parkem Prakšická vrchovina zamíří do Uherského Hradiště. Příchod do cíle – Velehradu – se očekává v sobotu 24. srpna dopoledne.

V čele skupiny bude zkušený propagátor poutnictví Petr Hirsch, pro kterého je poutnictví od r. 2010 životním stylem.

„Motiv každého člověka k vydání se na pouť je individuální, ale nepochybně nás - poutníky - spojuje touha po poznání, jakési hledání vlastní identity a nebojím se říci i kořenů. Domnívám se, že každý krok na cestě je důležitý. Ať se jedná o individuální pouť nebo bytí ve společenství, které vznikne na pár dnů, otevírá se bezpečný prostor ke sdílení naší vlastní existence. V pravidelném rytmu chůze se učíme být sami se sebou, být jeden s druhým“, vysvětluje Petr Hirsch.

Úvodní putování po česko-slovenské trase Cyrilometodějské stezky připravilo neziskové sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) ve spolupráci s Krajskou organizací cestovného ruchu Trenčín Región, Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, Regionem Slovácko, Pútnickým miestom Skalka nad Váhom, poutníkem Petrem Hirschem, Maticí velehradskou, Zlínským krajem a Trenčianským samosprávným krajem. Značení trasy zajistili členové Klubu českých turistů a Klubu slovenských turistov.