Než si někteří z nich vyšlápli pěšky po moravských poutních místech, zúčastnili se v 10 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě poutní bohoslužby, kterou celebroval arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner.

Po polední modlitbě Anděl Páně a požehnání na cestu předsedou Matice velehradské a farářem ze Křtin Janem Peňázem se poutníci vydali přes Modrou do kostela v Jalubí.

„Úmysl nejen té dnešní pouti, ale všech dalších je poděkování svatým Cyrilu a Metoději s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo. S poutníky půjdu na Sv. Hostýn, ale pak je opustím, abych o příští sobotě dorazil s jinými poutníky z jižní Moravy na Velehrad," prozradil páter Jan Peňáz.

Poté se poutníci vydali do kostela v Jalubí a odtud malebnou podchřibskou přírodou do cíle první etapy v Napajedlech. Po dnešní ranní pobožnosti v kostele svaté Zdislavy v Oldřichovicích vyrazí věřící poutníci do Zlína, kde se zúčastní večerní bohoslužby.

V neděli odpoledne by měli dorazit k bazilice na Sv. Hostýně, v pondělí v podvečer do Pavlovic u Přerova a v úterý v sedmnáct hodin by měli završit pěší pouť a třídenní odpustkové slavnosti při mši svaté v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.

„Na internetu jsem si zjistila, že se tato pouť koná. Protože jsem už řadu poutí absolvovala a chystám na podzim na cyrilometodějskou pouť do španělské Compostely, bude pro mě toto putování tréninkem," nechala se slyšet Marta Šilarová z Lanškrouna.

„Je to už moje čtvrtá pěší pouť, která vede krásnou moravskou krajinou a ve společnosti dobrých přátel. Na závěr každodenního putování se koná mše svatá," neodpustila si poznámku Františka Prášilová, členka výboru Matice svatokopecké, která se podílela na výstavbě cyrilometodějské cesty, po níž budou poutníci kráčet.