Kříž je ozdoben stuhami s nápisy Velehrad, Sv. Kliment, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček, Štípa, Křtiny. Také hrudi poutníků zdobily dvouramenné křížky, které jsou poutními atributy. Účastníkům všech poutí je už tradičně uděluje farář z Křtin u Brna a předseda Matice velehradské Jan Peňáz (65), který dává každému putování modlitbami a přímluvami duchovní impuls. Právem mu Svatý stolec udělil čestný titul Kaplan Jeho Svatosti s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore.

„Moravská Compostela, která je analogií obvyklých pěších poutí do Santiaga de Compostela ve Španělsku, a to pokud jde o délku překonané vzdálenosti a dobu pěšího putování, je letos pořádána pošesté," uvedl P. Jan Peňáz, který ji absolvoval pětkrát. První ročník pěšího putování se podle něj uskutečnil ve dnech 30. června až 4. července 2011 po obou moravských poutních cestách na sebe navazujících, tedy ze Svatého Kopečku přes Svatý Hostýn na Velehrad, a to v průběhu pěti dnů. V liché roky začíná putování na Svatém Kopečku, v sudé zase na Velehradě.

„V prvním ročníku vyšlo ze Svatého Kopečku 72 poutníků, ze Svatého Hostýna už nás bylo 146 a na Velehrad nás dorazilo včetně tří řidičů doprovodných vozidel, kteří byli také poutníky, celkem 143. Dvě třetiny poutníků byly starší 60 let," vypočítával kněz, který se i letos při pouti stará o její duchovní vedení.

Nejstarším poutníkem VI. ročníku Moravské Compostely je sedmdesátiletý Vladimír Garncarz z Pržna na Vsetínsku. „Compostelu šlapu pošesté, ale pouť ze Svatého Kopečku na Velehrad nebo opačným směrem absolvuji už podesáté. A bez problémů. Někdy mě ale musí páter Peňáz trochu usměrnit," svěřil se s pousmáním poutník Vladimír. Hrdě oznámil, že je synem Vladimíra Garncarze, který dostal v roce 1995 Řád bílého lva za protifašistický a protikomunistický odboj.

Šestá Moravská Compostela bude v úterý završena mší svatou v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. „Kilometr před cílem nás bude očekávat olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který s námi symbolicky dojde do baziliky, kde bude celebrovat na závěr pouti a odpustkových slavností mši svatou," informoval duchovní vůdce putování P. Jan Peňáz.