Jménem svým i poutníků posílá k šíření všemi směry slova papeže Františka: „Vzdálíme-li se od Boha, nemáme už cíl a z poutníků na tomto světě se stáváme tuláky."

První poutníci vyrazili směrem k Velehradu už v neděli po poledni z Radešínské Svratky. K hvězdicovitému putování z osmnácti proudů se od pondělí připojují další věřící z Vranova nad Dyjí, Vítochova, Sebranic, Netína, Znojma, Olešnice na Moravě, Velkého Meziříčí a Brna.

Všichni kráčí s malými dřevěnými cyrilometodějskými křížky na prsou. Každý den jich bude v městech a vesnicích Moravy přibývat. Na hoře sv. Klimenta v Chřibech, poutním místě spojovaným s cyrilometodějskou tradicí, se sejdou v pátek kolem 13. hodiny. Večer pak dorazí do Boršic a Buchlovic, kde jim farnosti a farníci nabídnou po nelehkém putování nocleh.

V sobotu po ranních bohoslužbách ve zmíněných obcích zamíří poutníci k bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. „Tam dojde k obnově zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, jehož členové vedou modlitbu růžence. Mši svatou v 11.30 hodin bude sloužit farář ze Žarošic Josef Pohanka, velký přítel všech poutníků a opravdový pěší poutník na Velehrad," informoval Jan Peňáz.