Poutníci urazili v průběhu pětidenní pěší pouti ze Svatého Kopečku na Velehrad 118 kilometrů, od baziliky na Sv. Hostýně do poutního Velehradu 59 kilometrů. V sobotu 4. července dorazilo 74 pěších poutníků v čele s předsedou Matice velehradské P. Janem Peňázem ke Konventnímu rybníku a mokřadu Žabinec, v nichž se zrcadlí velehradská bazilika.

Dvacet minut po 14. hodině je tam u II. zastavení Růžencové poutní cesty přivítal Aleš Mergental, starosta Velehradu.

„S pomocí Boží jsme na Velehrad putovali vstříc Pánu ze Sv. Hostýna potřinácté, ze Sv. Kopečku podesáté. Starším poutníkům se každý rok zdají ty kopce na poutní cestě k Velehradu vyšší (smích). Letos až na bahno nad Kvítkovicemi jsme šlapali krásným terénem. Pouze jednou nás skropil déšť, ale jeho kapky se daly vydržet,“ svěřil se P. Jan Peňáz (68), jeden z hlavních aktérů pěšího putování.

Prozradil, že nejmladším poutníkem byl sedmiměsíční Jiříček ze Sv. Antonínka, který se vezl v kočárku. Osmiletá Libuška šlapala na Velehrad ze Sv. Hostýna a 12letá Pavlínka ze Sv. Kopečku. Po příchodu do poutní obce zamířili poutníci do baziliky na mši svatou.