Někteří, jimž už zdraví tolik neslouží, přijeli autobusy. Na nádvoří před velehradskou bazilikou přivítal poutníky její duchovní správce P. Petr Přádka. Po bohoslužbě, kterou v chrámu Nanebevzetí Panny Marie celebroval znojemský děkan Jiří Bartoš, dostal každý z účastníků dřevěný kříž. „Když jsme v pondělí odpoledne vyráželi na osmou pěší pouť na sto padesát kilometrů vzdálený Velehrad, přáli jsme si, aby byla stejná jako ta kdysi v Betlémě, aby nás na ní provázel Pán Bůh a my ve zdraví dorazili do jejího cíle,“ svěřil se hlavní organizátor putování P. Jan Peňáz.

Více se dočtete zítra ve Slováckých novinách