Ti při mši svaté, celebrované olomouckým biskupem Josefem Hrdličkou a koncelebrované dvanácti knězi z Čech a Moravy, měli příležitost k tomu, aby oslavili svátek Nanebevzetí Panny Marie, přispěli k duchovnímu setkání s Bohem a zúčastnili se věčných slibů dvou řeholnic – třiatřicetileté Edity (Lenky Navrátilové) a jednatřicetileté Ignácie (Renáty Lizákové) z Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Obě sestry (na snímku) složily slib do rukou generální představené Kateřiny Anežky Němcové.

„Sestra Ignácie a Edita se v této posvátné bazilice darují Bohu a ke službě svým bližním, což je v tom dnešním světě cosi nezvyklého. Vždyť dnešní svět razí heslo mít, vlastnit, vydělat, zbohatnout, ale ony myslí na to, jak se rozdat pro dobré účely,“ řekl v promluvě k poutníkům biskup Hrdlička.

Odpolední program poutě byl pestrý. Nabídl mnoho zajímavých aktivit pro všechny věkové kategorie. Na malém divadelním podiu vedle baziliky mohly děti zhlédnout pohádku Princ Bajaja, s níž za nimi přijel z Hosína Teátr Víti Marčíka. Ten se pak večer představil dospělým divákům inscenací Mystéria buffa od italského dramatika Daria Fo. Krev v žilách rozproudila u baziliky hudební skupina Velblue, složená z velehradských a modranských dětí, ale také dechová kapela Buchlovjané.