Za doprovodu muzikantů se vydalo procesí, kde nechyběli ani krojovaní, na více než kilometr dlouhou pouť ke svatostánku u kapličky. Mši svatou sloužili kněží Ladislav Švirák a Josef Stojaspal.