Často zde lze ovšem zastihnout i milovníky historických památek, které sem přivádí právě onen starosvětský interiér, který spoluvytváří podobu jedné z nejcennějších stavebních památek královského města Uherské Hradiště. A ti, kteří se začetli do monografie nazvané Lékárna U Zlaté koruny (2007), také vědí, že tento dům zásluhou lékárníka Josefa Stancla (1851–1924) hrál ve 2. polovině 19. století významnou roli i v kulturních a politických dějinách nejen města samého, ale celé Moravy. Zmíněný lékárník byl totiž nejen prvním českým starostou Hradiště, ale kromě jiného i poslancem moravského zemského sněmu a vydavatelem nejstarších českých novin na Slovácku – Slováckých novin.

Na tom, že se do lékárny po desetiletích „zapomnění" vrátil genius loci a oživil paměť těchto míst, má zásluhu potomek měšťanského rodu z lékárny U Zlaté koruny MUDr. Igor Stancl. Narodil se před osmdesáti lety, 29. října 1933 v Uherském Hradišti. Vystudoval hradišťské gymnázium a lékařskou fakultu v Brně, poté po léta působil na Slovensku, hlavně proto, aby se vyhnul proskribování ze strany „vyšších míst", neboť svým původem patřil k těm, kteří bývali označováni za „třídní nepřátele". „Vzpomínky na dobu, kdy nám po převratu v osmačtyřicátém sebrali lékárnu, tatínkovi v ní zakázali dokonce pracovat, nedali mu žádný důchod a nakonec naši rodinu v roce 1950 vyvezli na smeťařském voze do „náhradního" bytu, patří k těm nejsmutnějším," vzpomíná osmdesátiletý, stále vitální kožní lékař, který podstatnou část své aktivní lékařské kariéry prožil jako odborník – dermatovenerolog na Slovensku, s krátkodobými pobyty na klinikách v Německu, Lybii a Jemenu. Do domu, odkud vzešel jeho rod, se mohl vrátit až po sametové revoluci, kdy byl dům i s lékárnou v restitučním řízení vrácen potomkům. S nezdolnou vůlí hradišťského patriota, věren odkazu měšťanských zásad a rodinné tradici se pustil do stavebních úprav a rekonstrukcí, které respektovaly původní stavební hodnoty památky, její prostorové uspořádání i architektonické detaily. Tak mohla „zlatá koruna" v přeneseném i v doslovném slova smyslu – je totiž ve štítě lékárny – opět zazářit a osvětlit příběhy těch, kteří v ní kdysi žili a psali dějiny královského města. Město zásluhy MUDr. Stancla na obnově památky a péči o ni ocenilo udělením Ceny města Uh. Hradiště za rok 2011.

K dlouhé řadě gratulantů k osmdesátým narozeninám MUDr. Josefa Stancla, který je vnukem zakladatele Slováckých novin, se připojuje i redakce Slováckého deníku, jíž jsou Slovácké noviny přílohou.

Autor: Jiří Jilík