Největší investiční akce v historii zmíněných vesnic si sice vyžádá přes tři sta milionů korun, ale podle Antonína Halody, předsedy správní rady svazku obcí a starosty Zlechova, výrazně přispěje ke zlepšení stavu vody ve Zlechovském potoce (na snímku). „V něm v současné době končí většina splašků a odpadních vod z domácností ve všech třech vesnicích,“ prozrazuje předseda správní rady Haloda.

Zajedno jsou s ním také starostové Tupes a Břestku, Oldřich Vávra a Jindřich Krušina. „Ačkoliv většině občanů není lhostejné, v jakém prostředí žijí, přesto nás čekala velmi náročná vysvětlovací kampaň, při níž jsme jim museli vysvětlovat, proč chceme kanalizaci budovat, proč by neměli bránit tomu, aby třeba jen pár metrů potrubí vedlo přes jejich pozemek,“ poodhalili zákulisí jednání s občany Vávra s Krušinou. Zastupitelstva všech tří obcí si jsou ale dobře vědoma, že až se s realizací kanalizace začne, přinese lidem nemalé oběti. Ulice a zahrádky budou kvůli kanalizačnímu sběrači místy rozkopány.

Samozřejmě budeme hledat taková řešení, která by neomezila práva vlastníků na užívání jejich pozemků. Nepředpokládám, že bychom začali s realizací ekologické akce dřív než po volbách v roce 2010. Zatím je vydáno rozhodnutí o umístění stavby čili územní řízení místní stavby ve všech třech obcích včetně čističky, která bude ve Zlechově,“ naznačil Antonína Haloda. Kromě toho, že Zlechovští vykoupili pozemky, na nichž bude čistírna odpadních vod stát, radnice ve všech třech obcích už s občany uzavřely smlouvy o věcných břemenech na zpřístupnění hlavního kanalizačního sběrače. „Stavebním úřadem městyse Buchlovice byla vydána veřejná vyhláška. Na řadu přijde nyní zpracování projektové dokumentace pro vodohospodářské povolení, které by podle smlouvy mělo být dokončeno do 30. června příštího roku, zatímco realizační projekt bude hotov koncem roku 2009. Všechno je ale odvislé od získání dotace na tuto akci,“ zmínil Haloda. Rozpočtované náklady na ekologickou stavbu odhadují starostové na víc než 300 milionů korun.