Jak pro Deník uvedl mluvčí Ústavního soudu Michal Spáčil, rozhodnutí v podstatě hovoří o tom, že prvotní výrok vsetínského a následně i Krajského soudu v Ostravě je v pořádku a platí. „Jde o neobvyklý případ. Muž si stěžoval na to, že nižší soudní instance nebraly v potaz jeho námitky, přičemž tehdy argumentoval tím, že mu odebrání vzorků DNA neumožňuje jeho psychický stav. Toto tvrzení však nijak nedoložil,“ upozornil Spáčil.

„Ústavní soud dnes dospěl k názoru, že mu nižší soudní instance vyšly dostatečně vstříc, a jeho stížnost jsme tím pádem shledali jako neodůvodněnou,“ dodal Spáčil. Celá kauza je zajímavá i z jiného hlediska. Ústavní soud podle Spáčila svým verdiktem vyjádřil názor, že je v zájmu společnosti, aby dítě mělo právo na to znát své rodiče, a to i v případě, že nejsou ochotni tuto roli plnit.

Žalobou o určení otcovství Pavla Románka se zabývala valašskomeziříčská pobočka Okresního soudu ve Vsetíně v první polovině roku 2006.
„Románek, o kterém matka dítěte tvrdila, že je otcem, se odmítal dostavit ke znalci na test DNA,“ řekl včera Deníku soudce Aleš Matura, který měl případ na starosti.

Dotyčný podle něj nebyl ochoten nechat si odebrat vzorky, i když šlo jen o stěr vatou z úst. Špatný psychický stav nijak nedoložil, za to mu soud udělil pořádkovou pokutu deset tisíc korun.

Románek se obrátil s odvoláním na krajský soud, ten však rozhodnutí nižší instance potvrdil a znovu jej poslal ke znalci na test DNA.

„To domnělý otec opět odmítl, za což si vysloužil tentokrát už dvacetitisícovou pokutu,“ doplnil Matura. Následovalo nové odvolání ke krajskému soudu a také stížnost k soudu ústavnímu. „Pokud soud stížnost zamítl, považuji to za důležité rozhodnutí,“ poznamenal Matura. Přistoupit k provedení testu DNA u podobných sporů bylo podle něj doposud možné až po provedení dokazovacího řízení. „Prokazovalo se, zda spolu partneři vůbec žili a měli nějaký poměr, předvolávali se svědci, což protahovalo soudní řízení a znamenalo i finanční výlohy,“ popsal Matura.

V 90 procentech případů se přitom nakonec k analýze DNA přistoupilo. „Já jsem se tentokrát rozhodl nařídit test hned a zdá se, že Ústavní soud zamítnutím stížnosti potvrdil, že současný zákon je trochu zastaralý a že je možné provést testy DNA hned bez zatěžování svědků,“ přivítal soudce.

Michal Burda