„Zatímco na Modré letos roznášejí skauti betlémský plamínek už posedmadvacáté, v Tupesích potřiadvacáté a na Velehradě podruhé," uvedl vůdce skautského střediska Modrá a starosta tamní obce Miroslav Kovářík.

Jako první v rámci střediska potěšili své spoluobčany Betlémským světlem skauti v Tupesích. Třicet minut po deváté hodině třetího prosincového pátku se sešlo u své klubovny dvacet tamních skautů s lampičkami, aby si do nich přenesli plamínek Betlémského světla, který do obce přivezl starosta obce a vedoucí skautského oddílu Oldřich Vávra.

Díky tupeským skautům zahořelo světélko z Betléma v celé řadě domů.

„Roznášení světla po dědině mě už popatnácté naplňuje radostí a hrdostí, a to zvlášť, pokud se jej podaří donést lidem do bezpečí jejich domovů," svěřil se Miloslav Cigoš, jemuž souhlasně přikyvovaly Lucie Chmelová s Lucií Kedroňovou.

Zmíněná trojice bez okolků přiznala, že ne vždy se podaří donést plamínek bez úhony do všech domů.

„Když se stane, že plamínek pohasne, musíme si jej jít připálit do nejbližšího domu, do nějž jsme ho už přinesli," svěřili se skauti

V žádném případě ale nenosí sebou sirky, aby si jejich pomocí světlo v lucerničce zažehli.

„Předávání poselství světla z Betléma nespojujeme s žádnou charitativní akcí. Skauti neberou od lidí ani žádné sladkosti. Oni oživují světlo v sobě a prožívají příjemný předvánoční den s betlémským plamínkem, který ve skupině až třiceti skautů po dědině roznášíme," řekl vůdce skautského střediska Miroslav Kovářík.

Ten při roznášení posvátného plamínku doprovázel při zpívání koled skautíky na kytaru, ale také potřásl spoluobčanům rukou, popřál jim hezké prožití svátků vánočních a pozval je na živý betlém, který se rok co rok odvíjí na prostranství pod kapličkou v centru obce na Hod Boží vánoční.