Jednání v Uherském Hradišti se zúčastnila také řada hostů, mezi kterými nechyběla ani předsedkyně republikového výboru STP v České republice Helena Klasnová.

Ta delegátům zdůvodnila nutnost svolání mimořádného sjezdu STP v ČR, který se uskuteční ve dnech 27. a 28. června letošního roku v Benešově u Prahy. Seznámila je také s problémy, které permanentně přetrvávají v oblasti finančně-účetní, při vyúčtování akcí z dotačních prostředků i z vlastních zdrojů.V této souvislosti upozornila hlavně na plnění úkolů přijatých IV. sjezdem STP v roce 2006. Ty se týkaly zejména otázky profesionalizace pracovníků.

„Profesionalizace naší organizace vychází z objektivní nutnosti zajištění její další činnosti, kdy zejména s přijetím zákona o sociálních službách dochází k zásadním změnám ve financování neziskových organizací. Ty si musí zdroje na svou existenci zajišťovat samy kvalifikovaným napojením se na vyhlašované programy státních orgánů v sociální a zdravotní oblasti, případně aktivit, financovaných ze zdrojů Evropské unie,“ uvedla předsedkyně STP v ČR Helena Klasnová.

Poděkovala také okresní organizaci i šesti místním organizacím Uherskohradišťska za to, že se dokážou prosadit a nespoléhají pouze na jednostrannou podporu z centra. Klasnová a vedoucí sekretariátu STP v ČR Vlastimil Birčák seznámili delegáty s návrhem členů na kandidáty do sedmičlenné správní rady. Ta po schválení na nadcházejícím mimořádném sjezdu nahradí dosavadní republikový výbor Svazu tělesně postižených v ČR.

Informovali také o návrhu změny stanov STP a také o možnosti profesionalizace na centrální úrovni organizace tak, jak to projednal a doporučil republikový výbor.