„Ořez koruny platanu, který byl z bezpečnostních důvodů proveden po zlomu jedné z kosterních větví, byl vyhodnocen jako dostatečný a v současné době není nutné pokračovat v další redukci koruny,“ informoval místostarosta města Čestmír Bouda. Znamená to, že kmen stromu má dostatečnou pevnost proti zlomu, aby odolal náporu vichřice.

„Doporučeno je pouze zrevidovat a případně vyměnit instalované bezpečnostní vazby, které již mohou být za zenitem své životnosti, a také podpořit vitalitu stromu úpravou jeho okolí,“ dodal mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Dopravní komplikace mezi Napajedly a Otrokovicemi způsobí stavba dálničního mostu.
Dopravní komplikace mezi Napajedly a Otrokovicemi. Kolony čekejte do roku 2025

Mohutná větev se odlomila od kmene 28. srpna v odpoledních hodinách. Naštěstí přitom nikoho nezranila. Jejím pádem byla pouze poničena dopravní značka. Z bezpečnostních důvodů byl hned po zlomení větve proveden ořez ve větším rozsahu, aby strom nepředstavoval akutní ohrožení osob a majetku.

Platan javorolistý s obvodem 544 centimetrů je jedním z nejstarších stromů rostoucích v metropoli Slovácka a jejím okolí. Jeho stáří je odhadováno na 250 let, z čehož vyplývá, že zažil dobu vlády císařovny Marie Terezie i městské hradby v jejichž blízkosti v Jezuitské zahradě stával.

Mohutná větev starobylého platanu se zřítila na chodník i na silnici u nádraží v Hradišti
VIDEO: Mohutná větev historického platanu se zřítila na chodník i na silnici