„Je dobře, že znovuzrození na sebe nenechalo dlouho čekat. Tento padlý strom patřil do koloritu Popovic téměř devadesát let," vysvětlil význam stromu František Tureček z Popovic. Strom byl pro mnohé Popovjany symbolem domova. Scházely se zde zamilované páry, turisté i mnozí další. Letošní červencová bouře však strom rozštípla na tři části. Zatímco zbytek kmene zůstává na místě coby památník, vedle něj se už tyčí jeho nástupkyně.

„Výsadba byla společným dílem. Členové chasy, ale i další lidé se vystřídali při kopání, při zahazování pak se zapojili i nejmladší účastníci. Děti hlínu na kořeny nového stromku dokonce házely rukama," řekla s úsměvem starostka Popovic Jitka Nováková. Na akci se podle ní sešlo přibližně 150 lidí.

„Když jsem viděl ty neskutečné davy Popovjanů přicházet k místu výsadby naší hrušky, napadlo mě staré slovní spojení tábor lidu," popsal František Tureček z Popovic. Součástí výsadby bylo také písemné poselství o stavu a současném dění v obci, které vytvořil kronikář obce Jindřich Kolek a svůj vzkaz připojila také starostka obce. Tubus se vzkazem a obrázky dětí ze Základní školy Popovice uložili Popovjané do země, aby jej budoucí generace po uplynutí padesáti let vykopala.

Spontánní akce, u jejíhož zrodu stáli členové Sdružení pro obnovu tradic SPOT „Slunéčko", přilákala množství dětí i dospělých a zpečetěna byla křtem pravou hruškovicí od Antonína Dědka. Milé setkání Popovjany natolik uchvátilo, že si nepřejí, aby zůstalo jen u jediného. „Zkusme založit tradici setkávání u naší hrušky v poslední den v roce. Ve středu 31. prosince přijďme k prvnímu pokusu, samozřejmě se zahřívacími tekutinami," vyzval František Tureček. 

ADÉLA BURÁŇOVÁ